Skip to main content

LOGISTIČNA BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE

LOGISTIČNA BRIGADA SV

Zagotavlja ustrezne stopnje usposobljenosti in pripravljenosti poveljstev in enot Logistične brigade. Načrtuje, usklajuje in izvaja logistične podpore poveljstvom in enotam SV. Zagotavlja usposobljenost sil in operativnih materialnih sredstev pri izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja, v primeru naravnih in drugih nesreč. Sodeluje pri izvajanju podpore države gostiteljice (Host Nation Support) zavezniškim enotam na ozemlju Republike Slovenije ali v tranzitu.  Sodeluje z lokalnimi skupnostmi ter izvajanje nalog s področja civilno-vojaškega sodelovanja.

Logistična brigada je sestavljena iz Poveljstva brigade, v okviru katerega delujeta tudi Inženiring in Fizikalno kemijski laboratorij, 157. in 670. logističnega polka ter Vojaške zdravstvene enote.

Logistična podpora je dejavnost, s katero zagotavljamo sposobnost za bojevanje in ohranjanje vzdržljivosti sil za vse načine in vrste delovanj. Obsega dejavnosti pridobivanja, skladiščenja, razdelitve, vzdrževanja in evakuacije materialnih sredstev, premike moštva in sredstev, pridobivanje, vzdrževanje in upravljanje vojaške infrastrukture, zagotavljanje storitev ter zdravstveno oskrbo.

Prostorska razmestitev enot Logistične brigade

157. LOGISTIČNI POLK

157. logistični polk izvaja vse dejavnosti funkcionalnega področja vzdrževanja materialnih sredstev Slovenske vojske na I. in II. stopnji vzdrževanja razen tistih s področja letalstva in pomorstva. Na podlagi načrtov in ukazov dodeljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske usposobljene premostljive logistične module s področja vzdrževanja.

Naloga polka je organizirati in usklajevati logistično podporo lastnim silam doma in v tujini. Na podlagi načrtov in ukazov zagotavljati logistične module za potrebe podenot Slovenske vojske. Izpolnjevati obveznosti, ki sledijo iznačrtov SKOK in VIHRA. S centralizacijo storitev komunikacijsko informacijskega sistema zagotoviti dvig ravni komunikacijsko-informacijskih storitev. 

670. LOGISTIČNI POLK

VEDNO PO NAJBOLJŠIH MOČEH

670. logistični polk je namenjen načrtovanju, organiziranju in izvajanju storitev, oskrbovanja ter premikov in transportov za potrebe podenot Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini. Sodeluje pri oblikovanju premestljivih logističnih modulov s funkcionalnega področja oskrbovanja, premikov in transporta, izvaja manipulacije s SiMES in usposabljanje voznikov (kategorije C in CE) ter skladno z zmožnostmi za VED oskrba in transport.                                               

VOJAŠKO ZDRAVSTVENA ENOTA

Enota deluje po načelih principih in standardih vojaške medicine in veterine.

Vojaška medicina predstavlja sistem znanstvenih spoznanj in praktičnih aktivnosti za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje poškodb in bolezni v vojaškem okolju. Skladno z Natovim standardom STANAG 2228, doktrino zavezniške združene zdravstvene podpore (Allied Joint Medical Support Doctrine) je zdravstvena oskrba organizirana na štirih ravneh (od Role 1 do Role 4). Te so definirane z zmogljivostjo enote v klinično medicinskem smislu in ne z njeno velikostjo oziroma umeščenostjo v vojaški hierarhiji.

Vojaško zdravstvo Slovenske vojske razvija zmogljivost prve (Role 1) in druge ravni (Role 2), medtem ko se tretja (Role 3) in četrta raven (Role 4)  izvajata v okviru civilnih zdravstvenih ustanov ali s pomočjo zaveznikov.

VETERINARSKA ENOTA

Enota deluje v sestavi Vojaške zdravstvene enote. Sestavljajo jo poveljstvo, Veterinarska ambulanta, Epidemiološki center ter Enota za vzrejo in šolanje vojaških psov. Zagotavlja aktivnosti in ukrepe Epidemiološkega centra, zdravstvene ustreznosti živil, surovin in vode, preventivne veterinarske medicine, zdravstvenega varstva živali ter vzreje in šolanja vojaških psov. Že vrsto let tesno sodeluje s civilnimi inštitucijami in izobraževalnimi ustanovami

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava