Skip to main content

ENOTA ZA SPECIALNO DELOVANJE

ENOTA ZA SPECIALNO DELOVANJE

Enota za specialno delovanje je specialno organizirana, opremljena in izurjena enota Slovenske vojske, ki je namenjena samo za izvajanje specialnih operacij samostojno ali s sodelovanjem drugih enot Slovenske vojske ter zavezništva. Spada v kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti. Enota je izurjena za večdnevno samozadostnost, zračni transport, zbiranje informacij, delovanje v skrajnih terenskih in podnebnih razmerah. V prihodnosti bo imela v svoji sestavi lahka kolesna oklepna vozila, sodobno pehotno in specialno oborožitev, opremo za poveljevanje in kontrolo, opremo za zaščito sil ter drugo specialno opremo, nujno za delovanje. Del specialnih sil bo podprt s helikoptersko zmogljivostjo.

Enota za specialno delovanje je namenjena izvajanju specialnih delovanj samostojno ali skupaj s specialnimi silami zavezniških držav z namenom podpore doseganju ciljev strateškega pomena za Republiko Slovenijo ali zavezništvo.

Sestava

  • Četa za specialno delovanje,
  • Četa za zagotovitev delovanja,
  • Vadbeni center za specialno delovanje.

Naloge

  • Specialno izvidovanje in opazovanje,
  • Direktne akcije,
  • Vojaška pomoč in sodelovanje.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava