Skip to main content

1. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE

1. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE

1. brigada je nosilka združenega bojevanja rodov na taktičnem nivoju, je v službi domovine, državljanov Republike Slovenije in nacionalnih interesov države.

Po ukazu oziroma v predpisanem odzivnem času z zmogljivostmi lahke pehotne brigade ali motorizirane bataljonske bojne skupine, samostojno ali v združenih sestavih, v domovini ali tujini zagotavlja pripravljenost za bojevanje v odločilnem delovanju, zaradi ustvarjanja taktičnih pogojev  prevlade na bojišču, zmage nad nasprotnikom, ustvarjanja varnega okolja ali zaščite ter reševanja in pomoči civilnim oblastem.

Prva brigada Slovenske vojske je nastala 22. junija 1998. V tako preoblikovano brigado je prešel večji del poklicnih pripadnikov 1. specialne brigade MORiS katere prvi postroj je bil 17. decembra 1990, v celoti njen Odred za hitre intervencije in 10. bataljon za mednarodno sodelovanje. Bojno zastavo je brigada dobila 17. decembra 1998.

V obdobju priprav in nastajanja ter oblikovanja nove samostojne demokratične države so njeni pripadniki opravili pomembno delo, ki pomeni temelj v nadaljnjem razvoju Slovenske vojske.

1. brigada Slovenske vojske predstavlja pomemben dejavnik v strukturi Slovenske vojske vse od svojega začetka delovanja do danes in zagotavlja pripravljene sile za zaščito in podporo nacionalnih interesov v miru in kriznih razmerah ter predstavlja pomemben dejavnik pri našem sodelovanju na mednarodnih operacijah in misijah.

POVELJSTVO 1. BRIGADE

Poveljstvo poveljuje enotam v sestavi brigade in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.

10. PEHOTNI POLK

ZVESTOBA ČAST POGUM

10. PEHP je taktična enota Slovenske vojske, namenjena izvajanju vseh načinov delovanja (razen specialnega in informacijskega) v vseh zemljiščnih in vremenskih pogojih tako v okviru nacionalne obrambe kot v zavezništvu, s ciljem zagotavljanja lahke pehotne bojne zmogljivosti.

132. GORSKI POLK

132. GORP je taktična enota Slovenske vojske, namenjena izvajanju vseh načinov delovanja (razen specialnega in informacijskega) v vseh zemljiščnih in vremenskih pogojih tako v okviru nacionalne obrambe kot v zavezništvu, s ciljem zagotavljanja lahke pehotne bojne zmogljivosti.

RODOVSKI BATALJON 1. BRIGADE

SKUPAJ DO CILJA.

Vzpostaviti visoko stopnjo specialistične zmogljivosti rodovskih čet in baterij z namenom bojne podpore ofenzivnega ter defenzivnega delovanja brigade, brigadnih enot ter bojne podpore BBSk doma, v operacijah kriznega odzivanja in specialistične podpore v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

TERITORIALNI POLK 1. BRIGADE SV

Poveljstvo TERP 1. BR bo v miru izvajalo naloge civilno-vojaškega sodelovanja ter izvajalo sodelovanje z nosilci civilne obrambe. Ob aktiviranju strateške rezerve bo izvajalo določene naloge načrtovanja in priprav za razvoj in oblikovanje vojaške strateške rezerve.

KONTAKT:
Teritorialni polk (TERP/1. BR)
Vojaški objekt Ajševica
Ajševica 18, 5000 Nova Gorica
T: 05 303 48 11
F: 05 300 15 81, 05 302 81 27
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava