Skip to main content

V Vipavi usposabljanje končala marčevska generacija TVSU

V Veščinskem centru v Vipavi je v petek, 7. junija, potekala slovesnost ob koncu temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja (TVSU) marčevske generacije kandidatk in kandidatov. Program TVSU je uspešno končalo 115 kandidatov, med njimi 24 kandidatk, ki so v času 13-tedenskega programa pridobili veščine za opravljanje vojaške službe.

Zbrane je na petkovi slovesnosti nagovoril tudi poveljnik Veščinskega centra podpolkovnik Primož Mlinar. Poudaril je, da ceni energijo in prizadevanje, ki so ju vložili v zahtevno vojaško usposabljanje. Tako so pokazali in dokazali, da jim domovina pomeni več kot le beseda na papirju.

Program TVSU temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja je edina vstopna točka v Slovensko vojsko. Usposabljanje poteka neprekinjeno, načrtovane pa so do štiri napotitve na leto. Program TVSU traja 13 tednov v treh fazah, in sicer pet, šest ter dva tedna. Po uspešno končanih treh fazah so vojaki prostovoljci odslužili vojaški rok, vojaki stalne sestave pa nadaljujejo specialistično usposabljanje v enotah Slovenske vojske. Med usposabljanjem imajo kandidati možnost udeležbe na dodatnih (fakultativnih) vsebinah, kot so tečaj in izpit iz prve pomoči za vožnjo motornih vozil B-kategorije ter teoretični del usposabljanja, sestavljen iz splošnega in dodatnega dela ter izpita iz cestnoprometnih predpisov po programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil B-kategorije.

Kandidati med tremi fazami na različnih zahtevnostnih stopnjah dopolnjujejo vojaške veščine, kot so postrojitvena pravila, ravnanje z osebno oborožitvijo, kondicijska vadba, prva pomoč in osnove preživetja ter delovanja na bojišču.

Po uspešno končani prvi fazi kandidati pridobijo naziv vojak rezerve, po drugi fazi pa vojak strelec rezerve. Z nadaljevanjem usposabljanja in uspešno končano tretjo fazo imajo opravljen vojaški rok ter neposredno možnost zaposlitve v stalni sestavi Slovenske vojske ali pa opravljajo vojaško službo v pogodbeni rezervni sestavi oziroma nadaljujejo delo v enotah Slovenske vojske. 

Program TVSU poteka v vojašnicah v Vipavi, na Bohinjski Beli, v Novem mestu in Murski Soboti. Prednostno se popolnjujejo zmogljivosti v Vipavi, ob večjem zanimanju pa program poteka še v drugi ali tretji vojašnici. Trenutno je zagotovljenih do 350 mest za kandidate v programu TVSU.

Letos bosta organizirana še dva programa temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja, in sicer od 1. julija do 27. septembra ter od 11. novembra do 14. februarja 2025.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava