Skip to main content

V Vipavi slovesna prisega ob koncu temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja kandidatov za vojake Slovenske vojske

V petek, 11. junija, je bila v Veščinskem centru v Vipavi slovesna prisega kandidatk in kandidatov za poklicne vojake Slovenske vojske.

58 kandidatov (med njimi 11 kandidatk) je tudi uspešno končalo 14-tedenski program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja, v katerem so usvojili veščine za opravljanje vojaške službe. Minister za obrambo mag. Matej Tonin je v slavnostnem nagovoru izpostavil, da je generacija usposabljanje opravljala v razmerah epidemije, kar ji je dalo še dodatno moč na njihovi poti. Poudaril je, da je ključna naloga nadaljevanje kadrovske popolnitve Slovenske vojske, čemur bo namenjal pozornost tudi v drugi polovici leta.

Slovenska vojska uvaja nekaj novosti na področju temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja, in sicer:

  • višja vstopna starostna meja (30 let, prej 27 let),
  • lažji prehod med statusi (prostovoljci lahko postanejo pripadniki stalne sestave med samim usposabljanjem),
  • krajši, strnjen, optimiziran program (s 14 na 13 tednov),
  • izenačitev vstopnih pogojev in statusa udeležencev na programu,
  • slovenska prisega po končani prvi fazi usposabljanja,
  • možnost udeležbe na dodatnih (fakultativnih) vsebinah za vse udeležence, kot so gasilske vsebine, tečaj in izpit iz prve pomoči za vožnjo motornih vozil B-kategorije ter teoretični del usposabljanja, sestavljen iz splošnega in dodatnega dela ter izpita iz cestnoprometnih predpisov po programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil B-kategorije.

Prvi kandidati, vojaki prostovoljci in pogodbeni rezervisti bodo usposabljanje začeli po prenovljenem programu v ponedeljek, 5. julija.

Program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja (TVSU) je edina vstopna točka v Slovensko vojsko. Usposabljanje se odvija neprekinjeno, načrtujejo do 4 napotitve letno. Program TVSU traja 13 tednov, v treh fazah (5, 6 in 2 tedna). Po uspešno končanih vseh treh fazah so vojaki prostovoljci odslužili vojaški rok, vojaki stalne sestave pa nadaljujejo specialistično usposabljanje v Vipavi za naziv vojak pehote ali v enotah Slovenske vojske.

Kandidati skozi vse tri faze na različnih zahtevnostnih stopnjah dopolnjujejo in nadgrajujejo vojaške veščine, kot so postrojitvena pravila, ravnanje z osebno oborožitvijo, kondicijska vadba, prva pomoč, osnove preživetja in delovanja na bojišču. 

Po uspešno končani 1. fazi kandidati pridobijo naziv vojak rezerve, po 2. fazi pa vojak strelec rezerve. Z nadaljevanjem usposabljanja in uspešno končano 3. fazo imajo opravljen vojaški rok ter neposredno možnost zaposlitve v stalni sestavi Slovenske vojske ali opravljajo vojaško službo v pogodbeni rezervni sestavi ali nadaljujejo delo v enotah Slovenske vojske.  

Posamezna nedokončana faza se lahko kasneje znova opravlja, vendar največ enkrat. Prav tako je v primeru opravičljivih razlogov za prekinitev PSVR v prvih dveh tednih posameznik lahko znova napoten na PSVR, vendar največ enkrat.

Program TVSU poteka v vojašnicah v Vipavi, na Bohinjski Beli in v Murski Soboti. Prednostno se popolnjuje zmogljivosti v Vipavi, ob večjem zanimanju se program izvaja še v drugi ali tretji vojašnici. Trenutno je zagotovljenih 300 mest za kandidate v programu TVSU.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava