Skip to main content

Uspešno izveden dan odprtih vrat na Počku

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku so v petek, 12. aprila, pripravili dan odprtih vrat. Dogodek, ki so ga poimenovali Dan odprtega strelišča, je pripravil Center za združeno usposabljanje v sodelovanju z Enoto vojaških vadišč, strelišč in poligonov (EVVSP). Privabil je številne obiskovalce, ki so imeli priložnost spoznati delo in aktivnosti Slovenske vojske, poseben poudarek pa so namenili predstavitvi ukrepov za varovanje okolja.

Ob prikazu zmogljivosti in opreme, kot so na primer različna bojna vozila ali pa simulacijski sistem taktičnega delovanja (SSTD), je bil na dnevu odprtih vrat poudarek namenjen tudi na predstavitvi postopkov in ukrepov, ki jih izvaja Slovenska vojska za varovanje okolja, v katerem deluje. 

Poveljnik Centra za združeno usposabljanje polkovnik Boško Haupt in poveljnik EVVSP podpolkovnik Matjaž Slak sta obiskovalcem predstavila številne aktivnosti in pristope, ki jih izvaja Slovenska vojska za ohranjanje naravnega okolja med vojaškimi aktivnostmi. Poudarila sta pomen trajnostnega ravnanja z naravo ter nenehnega izboljševanja praks za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. To vključuje skrbno ravnanje z odpadki, varstvo narave in vode ter dosledno izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij in onesnaženja. S tem je bil poudarjena zavezanost Slovenske vojske k odgovornemu ravnanju z naravnimi viri in skrb za okolje v vseh svojih dejavnostih.

Velik del prikazane opreme je bil sicer iz sestave 670. logističnega polka, ki je predstavil materialno tehnična sredstva, ki se uporabljajo za zagotovitev delovanja enot, kot na primer sistem za ravnanje s pitno in odpadno vodo, polnilna postaja za gorivo … Prav praktičen prikaz je obiskovalcem omogočil vpogled v ekološko usmerjeno delovanje in logistično podporo, ki je ključna za nemoteno delovanje Slovenske vojske v terenskih razmerah.

Uprava za obrambo Postojna je sicer v okviru dneva odprtih vrat pripravila vpis vojaških obveznikov. Srednješolci pa so medtem lahko prisluhnili tudi predavanjem v okviru predmeta Aktivno državljanstvo, s čimer so dobili vpogled v pomen vojaškega dela ter vlogo Slovenske vojske pri zagotavljanju varnosti države.

 

Fotografije: Ervin Ozbič

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava