Skip to main content

Slovenska vojska prisotna tudi v Natovi pomorski operaciji Egej

V začetku aprila je Slovenska vojska (SV) v Natovo pomorsko operacijo Egej napotila prvega pripadnika, ki bo delo opravljal v poveljstvu te operacije v Londonu. Gre za prvi del napotitve, ki bo v nadaljevanju vključeval še napotitev pripadnikov na vojaške ladje sodelujočih zavezniških držav, rotacije pa bodo sledile načrtom in zmožnostim SV ter potrebam in razvoju te Natove operacije.

Slovenska vojska pripadnike v misijo v Egejskem morju napotuje na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega 30. marca 2023. Sklep določa, da bodo pripadniki SV sodelovali pri mednarodnih prizadevanjih za soočanje s humanitarno krizo v Egejskem morju, izvajali obveščevalne, opazovalne, nadzorne ter izvidniške naloge v teritorialnih vodah Grčije in Turčije ter v mednarodnih vodah, ob upoštevanju mednarodnega prava oziroma pomorskega mednarodnega prava, sklenjenih sporazumov in nacionalne zakonodaje države gostiteljice.

Nato se je mednarodnim prizadevanjem soočanja z begunsko in migrantsko situacijo pridružil februarja 2016 na pobudo Nemčije, Grčije in Turčije. Z obveščanjem, opazovanjem in izvidovanjem sodeluje pri naporih zajezitve nezakonite trgovine z ljudmi in nezakonitih migracij. Pri tem sodeluje z agencijo za upravljanje meja Frontex, ob upoštevanju mednarodnega in pomorskega prava.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava