Skip to main content

Novela zakona razširja možnosti zaposlitve v Slovenski vojski

Državni zbor RS je 22. marca 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski. Edina novost, ki jo novela prinaša je, da se kot vstopna stopnja izobrazbe za vojaka sedaj šteje končana osnovna šola. Pogoj za tako zaposlitev je, da kandidat ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi sklene tudi pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev najmanj srednje poklicne izobrazbe. Na ta način se zasleduje ohranitev standarda ustrezne stopnje izobrazbe v SV, ki je najmanj srednja poklicna izobrazba.

Vojak, ki v dogovorjenem roku ne bi pridobil ustrezne stopnje izobrazbe ali bi delovno razmerje predčasno prekinil, bo zavezan k vračilu nastalih stroškov izobraževanja. Vojak s končano osnovno šolo bo do pridobitve ustrezne stopnje izobrazbe sicer razporejen na formacijsko dolžnost vojaka, za katero se zahteva najmanj srednja poklicna izobrazba.

Novela Zakona o službi v SV iz 2021 je uredila spregled izobrazbe; vojaki s končano IV. stopnjo izobrazbe se lahko razporedijo na dolžnosti, za katere je zahtevana V. stopnja izobrazbe.

Z uveljavitvijo novele Zakona o službi v SV se pričakuje do 50 tovrstnih zaposlitev letno.

 

Število pripadnikov stalne sestave SV na zadnji dan v letu

 

leto

stanje

na dan 31. 12.

2010

7600

2011

7600

2012

7484

2013

7360

2014

7176

2015

7055

2016

6920

2017

6777

2018

6628

2019

6402

2020

6375

2021

6375

2022

6257

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava