Skip to main content

Končan tečaj kriznega odzivanja v primeru prisotnosti radioaktivnih snovi

V času od ponedeljka, 15., do petka, 19. maja, je v Vojašnici Petra Petriča v organizaciji Logistične brigade potekal tečaj kriznega odzivanja v primeru jedrske nesreče (International Radiological and Nuclear Training for Emergency Response – I-RAD).

V primeru vojaškega posredovanja, pri katerih obstaja možnost prisotnosti radioaktivnih snovi, posredovanja ob terorističnih dejanjih z viri sevanja, v primeru jedrskega napada, jedrskih in radioloških nezgod, nelegalnem trgovanju z radioaktivnimi snovmi, nelegalnem prevozu virov sevanja, nadzorovani uporabi virov sevanja, usposabljanju in drugih izrednih dogodkih znotraj matične države kot tudi na tujem, so pripadniki Slovenske vojske (SV) ter ostali deležniki nacionalno varnostnega sistema lahko potencialno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem in kontaminaciji z radioaktivnimi snovmi.

Tečaj, ki je prvič potekal v Sloveniji, je potekal pod okriljem Slovenske vojske v sodelovanju z Uradom za politiko in sodelovanje pri jedrskih nesrečah Ministrstva za energijo Združenih držav Amerike (U.S. Department of Energy/Office of Nuclear Incident Policy and Cooperation (NIPC)) ter Centrom odličnosti za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (JCBRN COE) iz češkega Vyškova. Cilj tečaja je bil pripadnikom Slovenske vojske, prvim posredovalcem (gasilci, policija, reševalne službe), organom pregona in civilni zaščiti zagotoviti usposabljanje, ki je potrebno za učinkovito odzivanje na različne izredne dogodke in nesreče, ki vključujejo radioaktivne snovi.

V okviru petdnevnega tečaja so potekala strokovna predavanja, predstavitve opreme in terenske vaje z uporabo različnih instrumentov za odkrivanje sevanja, virov sevanja in osebne zaščitne opreme. Tečaj je obsegal praktične meritve hitrosti doze in spektrometrije gama, uporabo različnih detektorjev sevanja, uporabo merilnikov površinske kontaminacije ter osebne dozimetrije.

Ob pripadnikih Slovenske vojske (specialisti s področja JRKBO), so se tečaja udeležili tudi zaposleni Inšpektorata RS, kriminalistične policije (MNZ), pripadniki enot Civilne zaščite in poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj.

Fotografije: VU XII. r. Rajko Petek, LOGBR 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava