Skip to main content

Izvedba mednarodne konference skupine NATO Range safety working group-NRSWG

Pripadniki Enote vojaških vadišč, strelišč in poligonov (EVVSP), ki je v sestavi CZU, so v času od 2. 11. 2021 do 5. 11. 2021 organizirali in sodelovali pri izvedbi mednarodne konference skupine, ki se v NATO ukvarja z varnostjo na vadiščih, streliščih in poligonih (NATO Range safety working group-NRSWG).

Člani skupine NRSWG (prisotnih je bilo 22 tujih strokovnjakov) so civilni in vojaški strokovnjaki na področju balistike, strokovnjaki na področju elektronskih sredstev za spremljanje učinkov projektilov po zapustitvi medija izstrelitve ter nekdanji in aktivni pripadniki oboroženih sil, ki delujejo na vojaških vadiščih, streliščih in poligonih. Skupina se ukvarja z izdelavo STANAG-ov, ki opredeljujejo varnost na VVSP. Neprestano spremljajo najnovejše izsledke na področju obnašanja orožja in projektilov, si med seboj izmenjujejo izkušnje in ugotovitve ter sodelujejo pri izdelavi publikacij, povezanih za varnostjo na VVSP. Tudi pripadniki EVVSP aktivno sodelujejo pri deljenju izkušenj in ugotovitev na področju varnosti, prav tako pa uporabljajo mednarodno priznano in strokovno literaturo ter sodelujejo s člani te skupine pri izdelavo in prenavljanju aktov, ki opredeljujejo varnost in delovanje na VVSP v uporabi SV.

Tokratna konferenca, katere gostitelj smo bili, je potekala v hotelu Jama v Postojni. Konferenco je odprl slavnostni gost, brigadir Anže Rode. Štiri dni intenzivnega dela, izmenjave izkušenj, poročanju posameznih članic o stanju na področju varnosti na VVSP, vzpostavljanju in obnavljanju stikov, izdelovanju načrtov za bodočnost (tudi na področju bilaterale in multilaterale) in ogleda VVSP Mlake, Poček, Kranj in Crngrob.

S strani vodstva NRSWG je ekipa EVVSP bila deležna samih pohval, ne samo zaradi brezhibne organizacije, temveč tudi zaradi poročila, katerega podlaga je opravljeno ogromno aktivnosti in ki je pokazalo izreden napredek, glede na stanje izpred samo nekaj let. Nekatere članice so pokazale velik interes, da bi jim pripadniki EVVSP pomagali pri izobraževanju njihovega kadra in pri implementaciji varnostnih določb na njihova VVSP.

 

Npor. Janez Podgornik

Načelnik OSN

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava