Zveze

Enote za zveze zagotavljajo delovanje stacionarnega in premičnega komunikacijskega in informacijskega sistema v vseh pogojih delovanja SV tako v domovini kot v tujini. Zelo pomembne so tudi naloge vzdrževanja in nadzora ter upravljanja komunikacijskih in informacijskih sistemov.

Vezisti zagotavljajo pravočasen, varen, točen pretok informacij o nasprotniku, lastnih silah in razmerah na bojišču v vseh pogojih delovanja, s katerim zagotavljajo usklajeno delovanje rodov in služb. Z znanjem in opremo lahko prenašajo podatke in informacije tudi v pogojih elektronskega bojevanja. Informatiki zagotavljajo informacijsko podporo in digitalizacijo bojišča ter skrbijo za varno delovanje informacijskih sistemov.


Radijske naprave

Ročne radijske naprave (VHF):

Ročne radijske naprave (VHF / UHF):

Mobilne radijske naprave (HF):

Mobilne radijske naprave (VHF):

Mobilne radijske naprave (VHF / UHF):

Mobilne radijske naprave (HF / VHF):


Vozila

Osebna terenska vozila:

Tovorna terenska vozila

Priklopna vozila:


Satelitske zveze

Satelitski terminali: