Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba

Enote jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe (JRKBO) so sestavni del sil za bojno podporo, namenjene so izvajanju posebnih ukrepov jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe za zagotovitev preživetja in omejeno delovanje v JRKB kontaminiranem okolju. Vse enote SV za lastno zaščito izvajajo  splošne ukrepe JRKB obrambe kot so osebna zaščita, detekcija, dozimetrija, alarmiranje in poročanje, analiza tveganj in nevarnosti ter osebna in operativna dekontaminacija. 

Enote JRKBO so opremljene z opremo za osebno zaščito (dodatna oprema za zaščito telesa in dihal) kot tudi z opremo za detekcijo, identifikacijo in nadzor, popolno dekontaminacijo, opozarjanje in poročanje, fizično zaščito, upravljanje nevarnosti.


Oprema

JRKB zaščitne maske:

Pribori za osebno dekontaminacijo:

Zaščitna oblačila:


Merilna in detekcijska oprema

Radiološki detektorji:

Kemični detektorji:

Kombinirani detektorji:

Biološki detektorji:

Meteorološke postaje:


Sistemi za detekcijo

Lahka izvidniška vozila JRKBO:

Avtomatski sistem za detekcijo:


Dekontaminacija

Vozila za dekontaminacijo:

Priklopno vozilo za dekontaminacijo:

Prenosni sistem za dekontaminacijo:


Laboratoriji

Mobilni laboratoriji: