Pehota

Pehotne enote so sestavni del sil za bojevanje, poleg pehote v sile za bojevanje sodijo še oklepne enote in enote za specialno delovanje. Osnovni namen sil za bojevanje je, da z ognjeno močjo in manevrom v neposrednem spopadu porazijo sovražnika, posledično je to tudi naloga pehotnih enot.
   
Pehotne enote so oborožene z pehotnim orožjem, izurjene za pehotni boj in se premikajo peš. V sodobnem svetu je pravih pehotnih enot zelo malo, saj so večinoma opremljene z vozili za hitrejšo premikanje, kar jih spremeni v motorizirane enote. V pehotne enote spadajo tudi gorske enote, ki so specializirane za bojevanje v gorah.

Oprema vojaka

Daljnogledi

Nočnogledi

Laserski daljinomeri

Smuči

Lahka oborožitev

Pištole

Ostrostrelne puške

Puškomitraljezi

Avtomatske puške

Ročne bombe

Bombometi

Podporna oborožitev