Oklepne enote

Oklepne enote so nosilec ognjenega udara in manevra. Opremljene in usposobljene so za podporo pehoti ter protidesantni in protioklepni boj.

Oklepne zmogljivosti SV so sposobne sodelovati pri izvajanju združenega bojevanja rodov v nacionalnem okviru in zagotavljati zmogljivosti za usposabljanje pehotnih enot za sodelovanje s tanki ter protioklepno bojevanje.

Tanki

Bojni tanki

Vozila za evakuacijo

Nosilci mostu

Gosenična vozila

BVP

Kolesna vozila

SKOV

KOV – EOD