Skip to main content

Afganistan

AFGANISTAN – Odločna podpora (Resolute Support)

Konec leta 2014 se je končala misija mednarodnih varnostnih sil (International Security Assistance Force – Isaf) v Afganistanu. Nato nadaljuje z usposabljanjem, svetovanjem in pomočjo afganistanskim varnostnim silam in ustanovam v okviru nove misije Odločna podpora (Resolute Support), ki se je začela 1. januarja 2015.

Zunanji ministri držav članic Nata so podroben operativni načrt misije Odločna podpora (Resolute Support) potrdili konec junija 2014. Misija je pravno opredeljena s sporazumom o statusu sil (Status of Forces Agreement – SOFA), ki je bil podpisan v Kabulu 30. septembra 2014, afganistanski parlament pa ga je ratificiral 27. novembra 2014. V sporazumu so opredeljeni pogoji, pod katerimi se Natove sile napotujejo na misijo Odločna podpora v Afganistanu, in dejavnosti, ki jih te skladno s sporazumom tam izvajajo.

V Afganistan bo v okviru misije napotenih okrog 12.000 pripadnikov oboroženih sil Nata in partnerskih držav. Ključne naloge v okviru misije Odločna podpora so:

  • podpora pri načrtovanju ter oblikovanju programov in proračunov,
  • zagotavljanje preglednosti, odgovornosti in pregleda nad delovanjem,
  • zagotavljanje podpore pri spoštovanju načel pravne države in dobrega upravljanja,
  • zagotavljanje podpore pri ustanavljanju in vzdrževanju procesov, kot je oblikovanje sil,
  • pridobivanje, usposabljanje, vodenje in razvoj kadra.

Poleg nalog, povezanih z usposabljanjem, svetovanjem in zagotavljanjem pomoči, so se zavezniške in partnerske države zavezale k zagotavljanju mednarodne podpore pri dolgoročnem finančnem pokritju afganistanskih varnostnih sil.

Prvi pripadniki Slovenske vojske so dolžnosti v operaciji Odločna podpora (Resolute Support Mission) prevzeli z začetkom leta 2015.

Slovenska vojska v operaciji Odločna podpora sodeluje na podlagi odločitve vlade o sodelovanju Republike Slovenije na svetovalni misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu (sprejeta 27. novembra 2014), kjer je med drugim navedeno, da »stabilizacija in podpora Afganistanu pri prevzemanju odgovornosti za upravljanje, vodenje in razvoj države ostajata med osrednjimi političnimi in varnostnimi nalogami mednarodne skupnosti.« Odločitev predvideva sodelovanje do 10 pripadnikov Slovenske vojske, z možnostjo rotacij.

Predhodna operacija Isaf je bila del celovitega pristopa mednarodne skupnosti k razmeram v Afganistanu in prizadevanj za ponovno vzpostavitev trajnega miru in stabilnosti v državi.

11. avgusta 2003 je Nato na poziv ZN in afganistanske vlade prevzel poveljevanje silam operacije Isaf. To je bila prva Natova operacija zunaj njegovega območja, ki je potekala skladno s preoblikovanjem zavezništva za obvladovanje groženj 21. stoletja. Nato je bil odgovoren za poveljevanje, usklajevanje in načrtovanje sil, vključno z zagotovitvijo poveljnika sil in poveljstva na terenu v Afganistanu.

Poleg splošnega poslanstva pomagati afganistanskim organom oblasti pri razširitvi pooblastil in oblikovanju varnega okolja so bili cilji operacije Isaf še: izvajanje operacij za zagotovitev varnosti in stabilnosti v sodelovanju z afganistanskimi nacionalnimi varnostnimi silami (Afghan National Security Forces – ANSF), pomoč pri razvijanju afganistanskih nacionalnih varnostnih sil in struktur, vključno z usposabljanjem nove afganistanske nacionalne armade (Afghan National Army – ANA) in nacionalne policije (Afghan National Police – ANP), opredelitev potreb po obnovi, npr. šol in zdravstvenih objektov, obnavljanje zalog vode in zagotavljanje podpore pri drugih civilno-vojaških projektih, podpiranje afganistanske vlade pri razoroževanju nezakonito oboroženih skupin, zagotavljanje podpore afganistanski vladi in mednarodno odobrenim prizadevanjem za boj proti mamilom z izmenjavo obveščevalnih podatkov ter učinkovitim obveščanjem javnosti in podpiranjem afganistanskih nacionalnih oboroženih sil v operacijah za boj proti mamilom in podpiranje operacij za zagotavljanje humanitarne pomoči.

Prvi pripadniki Slovenske vojske so v operaciji Isaf naloge prevzeli marca 2004. Do 31. decembra 2014 je v silah Isaf delovalo 1.273 pripadnikov. 21 slovenskih kontingentov v silah Isaf je v 11 letih opravljajo različne naloge, in sicer izvidovanje leta 2004, varovanje od leta 2005, mentoriranje od leta 2010, svetovanje od leta 2012 in specialno delovanje zadnje leto.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava