Skip to main content

Civilno-vojaško sodelovanje

Slovenska vojska je aktivna na področju civilno-vojaškega sodelovanja. S svojimi zmogljivostmi sodeluje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, na območju katerih so razmeščene vojaške enote ali se izvaja vojaška dejavnost. S samoupravnimi lokalnimi skupnostmi z območji, na katerih se izvajajo stalne intenzivne vojaške dejavnosti, se lahko Ministrstvo za obrambo dogovori o sodelovanju pri vzdrževanju lokalne infrastrukture. Slovenska vojska sodeluje tudi z veteranskimi organizacijami, organizacijami, ki ohranjajo slovensko vojaško tradicijo oziroma utrjujejo sodelovanje z zavezništvom, upokojensko organizacijo ministrstva in drugimi nevladnimi organizacijami.

Slovenska vojska sodelovanje s civilnim okoljem načrtuje in izvajala na podlagi načela domicilnosti, odličnosti, smotrnosti in namenskosti, načela recipročnosti ter vzajemnosti pri sodelovanju, načela ciljne naravnanosti sodelovanja in racionalnosti uporabe virov.

Domicili Slovenske vojske

Slovenska vojska preoblikovanju sledi na vseh področjih delovanja, tako vsestransko in celovito ureja tudi sodelovanje s civilnim okoljem. Sodelovanje s civilnimi organizacijami in društvi (civilno-vojaško sodelovanje, CVS) je tako uskladila tudi z doktrinarnimi izhodišči in standardi zavezništva.

S ciljem vzpostavitve in vzdrževanja takšnih civilno-vojaških razmerij, ki čim bolj podpirajo uresničevanje poslanstva Slovenske vojske in hkrati zadovoljijo želje in potrebe civilnega okolja, ter za čim bolj načrtno, usmerjeno, dobro usklajeno in vodeno sodelovanje Slovenske vojske s civilnim okoljem, ima Slovenska vojska delovanje na tem področju organizirano z jasno prostorsko razmejitvijo pristojnosti na območju delovanja oziroma v lokalnem okolju, v katerem posamezna enota deluje. Pristojnost za načrtovanje, organiziranje in izvajanje sodelovanja z lokalnim civilnim okoljem je dodeljena posameznim enotam, ki so s tem dobile svojo domicilno pristojnost.

Civilno – vojaško sodelovanje

Slovenska vojska podpira tudi organizacije, ki delujejo v javnem interesu na obrambnem področju. Pogodbe o sodelovanju ima sklenjene z 28 organizacijami, podpori civilnim organizacijam pa na letni ravni nameni finančna sredstva in vire v ocenjeni vrednosti približno 1.300.000 evrov. Letno Slovenska vojska podpre v povprečju 700 različnih dogodkov, med katerimi so tudi večji športni dogodki kot na primer biatlonske tekme na Pokljuki in poleti v Planici. Podpira jih z različnimi dejavnostmi, kot so na primer naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih, zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe (bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo), uporaba vojaških vadišč, strelišč in športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah, izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih torb, ponjav, termovk, miz in klopi, agregatov, radijskih postaj ter drugega). V času razglašene epidemije COVID-19 se letni načrti sodelovanja ne izvajajo zaradi omejitev preprečevanja epidemije.

Vsem pogodbam o CVS v letu 2021 potečejo petletne pogodbe. Slovenska vojska je usmerjena k nadaljevanju tovrstnega delovanja in vzdrževanju ustreznih zmogljivosti za podporo civilnim organizacijam in društvom. Od slednjih pa pričakuje vzajemno pomoč in podporo pri promociji vojaškega poklica in zaposlovanja kandidatov in kandidatk za delo v SV.

ORGANIZACIJE S KATERIMI IMA SLOVENSKA VOJSKA SKLENJENO POGODBO O VEČLETNEM SODELOVANJU

1 DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORS
2 DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE “TIGR- PRIMORSKE"
3 GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
4 JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE
5 JUDO ZVEZA SLOVENIJE
6 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
7 KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
8 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
9 LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
10 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
11 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA
12 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
13 STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
14 ŠPORTNO HUMANITARNO DRUŠTVO VZTRAJAJ- NEVER GIVE UP
15 TRIGLAVSKI NARODNI PARK
16 TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
17 VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
18 ZAVOD MEPI- Mednarodno priznanje za mlade
19 ZDRUŽENJE ZA VREDNOTE SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE
20 ZVEZA DRUŠTEV GENERALA MAISTRA ZDGM
21 ZVEZA DRUŠTEV IN KLUBOV ZVEZA MORIS
22 ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 
23 ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
24 ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV
25 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE
26 ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
27 ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB
28 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE, ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava