Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Razprave in članki

Terminološki kotiček v reviji Slovenska vojska

- članki v formatu PDF

-
> Letnik XXI/2 
> Letnik XXI/3 
> Letnik XXI/4
> Letnik XXI/5
> Letnik XXI/6
> Letnik XXI/7
> Letnik XXI/8 
> Letnik XXI/9 
> Letnik XXI/10
> Letnik XXI/11
> Letnik XXI/12

> Letnik XXII/1
> Letnik XXII/2
> Letnik XXII/3
> Letnik XXII/4
> Letnik XXII/5
> Letnik XXII/6
> Letnik XXII/7
> Letnik XXII/8
> Letnik XXII/9
> Letnik XXII/10
> Letnik XXII/11
> Letnik XXII/12

> Letnik XXIII/1
Letnik XXIII/2
Letnik XXIII/3
Letnik XXIII/4
Letnik XXIII/5
Letnik XXIII/6
Letnik XXIII/7
Letnik XXIII/8
Letnik XXIII/9
Letnik XXIII/10
Letnik XXIII/11
Letnik XXIII/12

  

Vojaška terminologija

Članek Vojaška terminologija je bil predstavljen na Poletni terminološki šoli, ki je potekala 4.–6. 9. 2008 na ZRC SAZU. Obsega zgodovinski pregled razvoja slovenskega vojaškega strokovnega jezika in opisuje njegov sodobni položaj ter poudarja pomembnost usklajenega in sodelovalnega odnosa jezikoslovcev z vojaškimi področnimi strokovnjaki.
> Vojaška terminologija (pdf)


Jezikoslovci in vojaški strokovnjaki z roko v roki

Prispevek objavljen v okviru strokovnih tem v Reviji Slovenska vojska letnik XVI/18, 14. november 2008.
> Jezikoslovci in vojaški strokovnjaki z roko v roki (pdf)


Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar

Prispevek je namenjen predstavitvi Angleško-slovenskega vojaškega terminološkega slovarja, ob tem pa predstavlja nekatere širše probleme in projekte, povezane s slovenskim vojaškim izrazoslovjem.
> Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar in slovensko vojaško izrazoslovje (pdf)

SLOVARJI IN TERMINOLOŠKE ZBIRKE

Priročni slovarji vojaškega gorništva (2013): 
Slovensko-angleški
Angleško-slovenski 
Slovensko-nemški
Nemško-slovenski

Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar (2006)

• Slovensko-angleški vojaški priročni slovar (1999)

• Gradivo za razlagalni vojaški slovar (2009)

• Priročnik za tolmače (2010)

• Začasni angleško-slovenski priročni slovar (1996)


Terminološka vprašanja in rešitve


Center vojaških šol
Šola za tuje jezike
Poljče 28
p.p. 86
4275 Begunje na Gorenjskem

T: +386 (4) 532 3724
F: +386 (4) 532 36 33
E: terminologija(at)mors.si