Komisija za standardizacijo terminologije

Komisija za standardizacijo terminologije v Ministrstvu za obrambo je nastala na pobudo jezikoslovcev in vojaških strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vojaško terminologijo in si prizadevajo za njeno poenotenje ter uveljavitev znotraj in zunaj obrambnega področja. Njeno poslanstvo je razvoj, usklajevanje in potrjevanje vojaške terminologije v nacionalnem okolju.

Naloge in pristojnosti komisije so naslednje:

- obravnava predloge, daje priporočila, razvija, usklajuje in potrjuje terminologijo v  nacionalnem okolju;
- pripravlja glosarje standardizirane terminologije;
- v sodelovanju s pristojnimi organi ministrstva skrbi za dosledno uporabo standardizirane terminologije;
- nudi podporo nacionalnim predstavnikom v Natovih standardizacijskih organih za terminologijo;
- sodeluje s sorodnimi vladnimi službami in drugimi zunanjimi strokovnimi sodelavci/ustanovami in je nosilec programa za standardizacijo terminologije.

Organizacijski in planski dokumenti:

• Poslovnik (pdf)
• Delovni program komisije (pdf)

Člani:

• Vodja komisije: Tamara Derman Zadravec
• Namestnik vodje komisije: dr. Janko Berlogar, VVU XII. r.
• Član: mag. Samo Podgornik
• Član: brig. Branimir Furlan
• Član: Gorazd Rednak
• Članica: Nataša Horvat
• Član: mag. Viktor Sterle
• Član: Jožef Pušenjak
• Član: Boris Kovič
• Član: maj. Avdulla Pelaj
• Član: maj. Valter Bosotina mag. ing. logistike
• Član: kapf. Ivan Žnidar
• Član: ppk. Mag. Andrej Cestnik
• Članica: Urška Černešek
• Članica: Milena Sevšek Potočnik,
• Članica: Tina Pečovnik Žakelj
• Član: Peter Atanasov

SLOVARJI IN TERMINOLOŠKE ZBIRKE

Priročni slovarji vojaškega gorništva (2013): 
Slovensko-angleški
Angleško-slovenski 
Slovensko-nemški
Nemško-slovenski

Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar (2006)

• Slovensko-angleški vojaški priročni slovar (1999)

• Gradivo za razlagalni vojaški slovar (2009)

• Priročnik za tolmače (2010)

• Začasni angleško-slovenski priročni slovar (1996)


Terminološka vprašanja in rešitve


Center vojaških šol
Šola za tuje jezike
Poljče 28
p.p. 86
4275 Begunje na Gorenjskem

T: +386 (4) 532 3724
F: +386 (4) 532 36 33
E: terminologija(at)mors.si