Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Vojaška terminologija

Slovenska vojska poleg svojega čisto strokovnega vojaškega dela namenja skrb tudi vojaškemu izrazoslovju. Vojaško izrazje se zbira v vojaških slovarjih in terminoloških zbirkah, ki jih pripravlja Oddelek za prevajanje in tolmačenje v Šoli za tuje jezike pri Centru vojaških šol.

Posamezni novo nastali in standardizirani vojaški izrazi, ki niso zajeti v obstoječih virih, so objavljeni v terminološki zbirki Evroterm. Zbirko, ki poleg obrambnega obsega tudi izrazoslovje drugih resorjev, redno posodablja Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS.

Poleg zbiranja vojaškega izrazja je za razvoj vojaškega izrazoslovja bistvenega pomena tudi njegovo poenotenje, standardizacija in uveljavitev, za kar skrbi Komisija za standardizacijo terminologije v Ministrstvu za obrambo (poslovnik - pdf).

Vojaška terminologija se zaradi doktrinarnega in tehnološkega razvoja ter novih nalog nenehno spreminja, pomembno pa jo sooblikujejo tudi vsi, ki jih področje zanima ali jo uporabljajo ob svojem vsakodnevnem delu, zato nam pišite ali nas pokličite.

SLOVARJI

Priročni slovarji vojaškega gorništva (2013): 
Slovensko-angleški
Angleško-slovenski 
Slovensko-nemški
Nemško-slovenski

Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar (2006)

• Slovensko-angleški vojaški priročni slovar (1999)

• Gradivo za razlagalni vojaški slovar (2009)

• Priročnik za tolmače (2010)

• Začasni angleško-slovenski priročni slovar (1996)


Center vojaških šol
Šola za tuje jezike
Poljče 28
p.p. 86
4275 Begunje na Gorenjskem

T: +386 (4) 532 3725
F: +386 (4) 532 3633
E: terminologija(at)mors.si