Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Združeni operativni center


Združeni operativni center
Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika


T: 01 759 42 22
F: 01 759 41 62


Združeni operativni center (ZOC) je samostojna organizacijska enota Slovenske vojske, neposredno podrejena načelniku Generalštaba Slovenske vojske. ZOC izvaja funkcijo podpore ter poveljevanja in kontrole nad dodeljenimi silami Slovenske vojske. Deluje v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki.

Poslanstvo

ZOC spremlja situacijo na kopnem, morju in v zraku v Republiki Sloveniji in na območjih delovanja Slovenske vojske v tujini. Poveljuje s silami v pripravljenosti ter silami na delovanju v Republiki Sloveniji in tujini.

Naloge

– ZOC 24/7 spremlja situacijo delovanja Slovenske vojske in zagotavlja pretok informacij ter vodenje dodeljenih zmogljivosti;
– predstavlja osrednjo točko pretoka informacij za vse vrste poročil in ukazov med strateškim in taktičnim nivojem Slovenske vojske;
– redno zagotavlja situacijske informacije vodstvu Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo prek Nacionalnega centra za krizno upravljanje (NCKU);
– predstavlja najvišji organ v sistemu zračnega poveljevanja in kontrole (SZPINK);
– na podlagi situacijskega zavedanja zagotavlja operativno poveljevanje s slovenskimi kontingenti v mednarodnih operacijah in misijah tako, da v sodelovanju in ob podpori generalštaba in logističnih enot Slovenske vojske zagotavlja usmeritve za delovanje in nacionalno podporo;
– skladno z dodeljenim pooblastilom oblikuje in operativno poveljuje silam Slovenske vojske v primeru angažiranja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) od začetka do preklica angažiranja Slovenske vojske;
– zagotavlja taktično poveljevanje s pripravljenimi silami v Republiki Sloveniji, s takojšnjimi odzivnimi silami in z angažiranimi silami iz nabora odzivnih sil;
– načrtuje, organizira in usklajuje vse strateške premike enot Slovenske vojske izven Republike Slovenije ter organizira in usklajuje podporo države gostiteljice.