Domov > Struktura > 

Vojaški letalski organ


Zgornji Brnik 130k
4210 Brnik
T: 04 204 4620
F: 04 201 2321


Vojaški letalski organ je najvišji strokovni organ na področju vojaškega letalstva in je organiziran kot samostojna in strokovno neodvisna vojaška organizacijska enota Slovenske vojske, podrejena neposredno načelniku Generalštaba Slovenske vojske.

Poslanstvo

Skladno s svojim poslanstvom in pooblastili zagotavlja uveljavljanje in izvajanje letalskih standardov in priporočil ter opravlja strokovne funkcije vojaških letalskih oblasti (MAA).

Naloge

Vojaški letalski organ izvaja upravno-strokovne in nadzorne funkcije na teh področjih:
‒ plovnost vojaških zrakoplovov,
‒ varnost letenja,
‒ letalske operacije,
‒ vojaški zračni promet ter nadzor in kontrola zračnega prostora,
‒ licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja,
‒ vojaška letališča in vzletišča.

Bistvene naloge:
‒ preverjanje ustreznosti letalskih ustanov in organizacij, ki izvajajo vzdrževanje, popravila in obnove vojaških zrakoplovov ter izobraževanje osebja;
‒ certifikacija vojaških zrakoplovov in podaljšanje njihove plovnosti;
‒ certifikacija in izdaja dovoljenja za sisteme nadzora in kontrole zračnega prostora (NKZP);
‒ verificiranje sistemov vzdrževanja ter potrjevanje programov vzdrževanja vojaških zrakoplovov in sistemov NKZP;
‒ certificiranje organizacije za usposabljanje;
‒ verificiranje programov usposabljanja in potrjevanje priročnikov usposabljanja;
‒ vodenje registra licenciranega osebja in izdaja oziroma podaljševanje licenc oziroma izkazov;
‒ vodenje izpitnih in drugih strokovnih komisij oziroma sodelovanje v njih;
‒ priprava pravnih podlag, pogodb, sporazumov in strokovnih mnenj;
‒ opravljanje funkcije civilno-vojaškega sodelovanja in usklajevanja področij vojaškega letalstva in zračne obrambe;
‒ sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih odborih.

Sestava

Vojaški letalski organ sestavljajo piloti, letalsko-tehnično osebje ter osebje nadzora in kontrole zračnega prostora in prometa.