Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Vojaška zdravstvena enota


Vojaška zdravstvena enota
Štula 23 a, 1210 Ljubljana Šentvid
T: 01 581 31 11
F: 01 512 10 14

 

Enota deluje v sestavi Poveljstva za podporo ter izvaja dejavnosti in ukrepe za zdravstveno zagotovitev ter doseganje, ohranjanje in zaščito najboljšega možnega stanja zdravja pripadnikov Slovenske vojske.


Sestava

• poveljstvo,
• logistični vod,
• zdravstveni center (oddelek medicine dela, prometa in športa, oddelek za psihološko dejavnost, oddelek za laboratorijsko dejavnost),
• ROLE-1 (poveljstvo, 2 oddelka splošne in nujne medicinske pomoči, oddelek prve medicinske pomoči, oddelek za usposabljanje),
• ROLE-2 (poveljstvo, poveljniško logistični vod, enota za urgentno in kirurško dejavnost, enota za medicinsko evakuacijo, enota za intenzivno nego in hospitalizacijo, enota za triaži in predoperativno obravnavo, enota za diagnostiko in preventivo),
• veterinarska enota (vodstvo, poveljniški oddelek, veterinarska ambulanta, epidemiološki center, enota za vzrejo in šolanje vojaških psov).


Naloge


• Zagotavljanje zdravstvenih pregledov za pripadnike SV, vključno s psihološkimi pregledi, laboratorijsko diagnostiko in letalsko medicino,
• Izvajanje zdravstvene oskrbe pripadnikov SV na nalogah doma in v tujini,
• Izvajanje medicinskih in veterinarskih usposabljanj pripadnikov SV,
• Strokovno izobraževanje pripadnikov SV za opravljanje  medicinske in veterinarske dejavnosti,
• Sodelovanje pri pripravi in implementacij vojaških zdravstvenih ter veterinarskih standardov in prepisov,
• Opravljanje dejavnosti s področja veterinarske medicine in preventivnega zdravstvenega varstva z laboratorijsko diagnostiko kužnih bolezni,
• Vzreja in šolanje vojaških psov.