Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Verifikacijski center


Verifikacijski center
Vojašnica slovenske Teritorialne obrambe
Ulica Bratov Komel 51, 1210 Ljubljana Šentvid
T: 01 581 33 29
F: 01 471 15 41

Verifikacijski center izvaja določila mednarodnih pogodb s področja nadzora oborožitve.

Sestava

  • oddelek za planiranje, analize, informatiko in logistiko,
  • oddelek za Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE),
  • oddelek za sporazume.

Naloge

  • Verifikacijski center načrtuje, izvaja in nadzoruje aktivnosti, povezane z nadzorom oborožitve v Slovenski vojski ter sodeluje pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija po mednarodnih pogodbah na področju nadzora oborožitve.
  • Sprejema in spremlja inšpektorje iz sodelujočih držav OVSE pri izvajanju nadzora oborožitve v Slovenski vojski ter izvaja verifikacijske aktivnosti v sodelujočih državah OVSE, ki niso članice Nata.
  • Verifikacijski center sodeluje z drugimi državnimi organi Republike Slovenije na področju nadzora oborožitve ter tujimi verifikacijskimi centri in agencijami za nadzor oborožitve.