Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

430. mornariški divizion


430. mornariški divizion
Vojašnica slovenskih pomorščakov
Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran
T: 05 653 44 00
F: 05 652 65 79

Divizion je neposredno podrejen Poveljstvu sil in zagotavlja vojaško obrambo slovenskega akvatorija ter sodeluje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na morju. 

Sestava

 • poveljstvo,
 • pomorski operativni center,
 • odred za podvodna dejstva (potapljači),
 • odred večnamenski plovil (hitra patruljna ladja HPL 21 Ankaran, večnamenska ladja VNL 11 Triglav),
 • odred za podporo delovanju (logistika).

Naloge

 • zagotavljanje pripravljenosti za delovanje na akvatoriju,
 • vzpostavitev vojaške kontrole in izvajanje vojnega režima plovbe,
 • izvajanje minsko-protiminskega ter protidiverzantskega delovanja na akvatoriju,
 • sodelovanje v protiladijskem delovanju,
 • sodelovanje v protiteroristični zaščiti lastnih in zavezniških vojaških objektov v pristaniščih in na sidriščih,
 • odkrivanje in obveščanje o virih ogrožanja na akvatoriju,
 • izvajanje nalog po načrtih v primeru nesreč na akvatoriju,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvajanju nalog podpore države gostiteljice (HNS).