Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

72. brigada


Poveljstvo 72. brigade
Vojašnica generala Maistra
Ramovševa 2, 2000 Maribor
T: 02 449 10 00
F: 02 332 24 07

Poveljstvo poveljuje enotam v sestavi brigade in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.

 

Sestava

20. pehotni polk,
74. pehotni polk,
teritorialni polk in
rodovski bataljon.

 

Naloge


- načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
- zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja,
- sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih operacijah in misijah ter
- sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.