430. mornariški divizion


430. mornariški divizion
Vojašnica slovenskih pomorščakov
Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran
T: 05 653 44 00
F: 05 652 65 79

 

Sestava


- odred za specialno podvodno delovanje,
- odred večnamenskih plovil,
- pomorski operativni center in
- vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Naloge

- zagotavljanje pripravljenosti za delovanje v akvatoriju,
- vzpostavitev vojaške kontrole in izvajanje vojnega režima plovbe,
- izvajanje protiminskega ter protidiverzantskega delovanja v akvatoriju,
- sodelovanje v protiladijskem delovanju,
- sodelovanje v protiteroristični zaščiti lastnih in zavezniških vojaških objektov v pristaniščih in na sidriščih,
- odkrivanje in obveščanje o virih ogrožanja v akvatoriju,
- izvajanje nalog po načrtih v primeru nesreč v akvatoriju ter
- sodelovanje pri organizaciji in izvajanju nalog podpore države gostiteljice.