430. mornariški divizion


430. mornariški divizion
Vojašnica slovenskih pomorščakov
Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran
T: 05 653 44 00
F: 05 652 65 79

 

430. mornariški divizion je taktična enota polkovne ravni. Poslanstvo enote je zagotavljanje zmogljivosti, s katerimi sodeluje pri obrambi suverenosti in celovitosti države, ter promocija in zaščita interesov Republike Slovenije. S svojimi zmogljivostmi sodeluje tudi v sistemu zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem na področjih iskanja in reševanja na morju ter omejevanja in pomoči v primeru ekoloških nesreč na morju. Mornariški divizion iz razpoložljivih zmogljivosti zagotavlja namensko oblikovane premestljive zmogljivosti (enoto protiminskih potapljačev za izvajanje protiminskih ukrepov v zelo plitvih vodah, večnamensko ladjo Triglav in vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev). Na področju vojaškega potapljanja enoto strokovno podpira Oddelek pomorske medicine iz sestave Vojaške zdravstvene enote.

Naloge

Je edina enota Slovenske vojske rodu pomorstvo. Pomorstvo je eden od devetih rodov Slovenske vojske.  Namenjen je delovanju na morju, obali, rekah in jezerih, samostojno in v sodelovanju z ostalimi enotami Slovenske vojske. Osnovne naloge rodu so obramba morja in obale, zagotavljanje in krepitev pomorske varnosti ter prispevanje k mednarodnemu miru in stabilnosti. Organiziranost in izvajanje nalog temelji na razvijanju zmogljivosti za površinsko in podvodno delovanje, zmogljivosti za zagotovitve delovanja in podporo poveljevanja.

Sestava

Enota je sestavljena iz:
• poveljstva,
• odreda za specialno podvodno delovanje,
• hitre patruljne ladje Ankaran,
• večnamenske ladje Triglav,
• voda za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev,
• enote vojašnice.