1. brigada

Poveljstvo 1. brigade

Vojašnica Edvarda Peperka

Leskoškova 7, 1000 Ljubljana

T: 01 585 64 30

F: 01 585 60 08

Poveljstvo poveljuje enotam v sestavi brigade in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.


Sestava


Naloge

- načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
- zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja,
- sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih operacijah in misijah ter
- sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.