Športna enota Slovenske vojske (ŠPE)

Poslanstvo ŠPE

• podpora športu, razvoju gibalnih sposobnosti in promociji športa v Slovenski vojski;
• vodenje vrhunskega športa v Slovenski vojski;
• izvajanje sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev (Slovenska vojska zaposluje do 70 vrhunskih športnikov).