Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Specializirana enota vojaške policije (SEVP)

Poslanstvo SEVP

• izvajanje specialističnih nalog vojaške policije ter zagotavljanje vojaške policijske podpore enotam Slovenske vojske doma ter v mednarodnih operacijah in misijah;
• zagotavljanje delovanja kriminalistov v Slovenski vojski.