Enota za komunikacijske in informacijske sisteme (EKIS)


Poslanstvo EKIS


• zagotavljanje delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov ter podpore poveljevanja in kontrole na strateškem in operativnem nivoju Slovenske vojske;
• zagotavljanje delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov Slovenske vojske doma in v tujini, v stacionarnih in delno v premičnih pogojih.