Enota za elektronsko bojevanje (EEB)

Poslanstvo EEB

• zagotavljanje elektronskega zbiranja obveščevalnih podatkov iz virov elektromagnetnega sevanja na strateški, operativni in taktični ravni ter pogojev za vzpostavitev nadvlade v elektromagnetnem spektru.