Enota za elektronsko bojevanje (EEB)

Enota za elektronsko bojevanje

p.p. 34, 1290 Grosuplje

Tel: +386 1 781 41 00

 

Poslanstvo

Enota za elektronsko bojevanje je enota bojne podpore Slovenske vojske, ki z izvajanjem elektronskega izvidovanja in elektronskega bojevanja zagotavlja operativno podporo in zaščito sil SV na strateški, operativni in taktični ravni.

Sestava

  • Centri za elektronsko izvidovanje in elektronsko bojevanje.
  • Centri za podporo delovanja.

Naloge

  • Elektronsko izvidovanje.
  • Ukrepi elektronskega bojevanja.
  • Zaščita sil.
  • Zagotovitev pogojev za učinkovito uporabo elektromagnetnega spektra.