Center za združeno usposabljanje (CZU)

Poslanstvo CZU


• izvajanje usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske;
• vodenje in upravljanje s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega vadišča Slovenske vojske.