Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Center za združeno usposabljanje (CZU)

Poslanstvo CZU


• izvajanje usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske;
• vodenje in upravljanje s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega vadišča Slovenske vojske.