Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Vojaško zdravstvena enota

Vojaško zdravstvena enota
Štula 23 a, 1210 Ljubljana Šentvid
T: 01 581 31 11
F: 01 512 10 14

Enota deluje po načelih principih in standardih vojaške medicine in veterine. Vojaška medicina predstavlja sistem znanstvenih spoznanj in praktičnih aktivnosti za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje poškodb in bolezni v vojaškem okolju. Teoretično je vojaška medicina posebna veja medicine, ki temelji na znanstvenih izsledkih medicine na splošno in podatkih vojaške znanosti. Praktični vidik vojaške medicine pa se izraža skozi sisteme organiziranosti, metod in taktike vojaškega zdravstva za podporo oboroženim silam ter civilni družbi v vojni, izrednih razmerah in miru. Skladno z Natovim standardom STANAG 2228, doktrino zavezniške združene zdravstvene podpore (Allied Joint Medical Support Doctrine) je zdravstvena oskrba organizirana na ravneh (od Role 1 do Role 4). Te so definirane z zmogljivostjo enote v klinično medicinskem smislu in ne z njeno velikostjo oziroma umeščenostjo v vojaški hierarhiji. Vojaško zdravstvo SV razvija zmogljivost prve (Role 1) in druge ravni (Role 2), medtem ko se tretja (Role 3) in četrta raven (Role 4)  izvajata v okviru civilnih zdravstvenih ustanov ali s pomočjo zaveznikov.

Sestava

 • Poveljstvo,
 • Medicinsko logistični vod,
 • Zdravstveni center,
 • Zdravstvena četa zahod,
 • Zdravstvena četa vzhod,
 • Zdravstvena enota Role 2LM MTF,
 • Veterinarska enota,
 • Enota laboratorija za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo.

Naloge

 • zagotavljanje logistične podpore poveljstvu enote in podrejenim enotam s poudarkom na vzdrževanju in zagotavljanju medicinskih sredstev;
 • izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva delavcev MORS in pripadnikov SV, vključno z laboratorijsko, psihološko, psihiatrično dejavnostjo in ambulanto letalske medicine;
 • zagotavljanje prve ravni zdravstvene oskrbe kot je to opredeljeno v Natovem standardu STANAG 2228 (osnovna zdravstvena oskrba, specializirana prva pomoč, triaža, oživljanje, stabilizacija in medicinska evakuacija);
 • zagotavljanje zdravstvene oskrbe na ravni Role 1 in Role 2,
  zagotavljanje ukrepov in aktivnosti epidemiološkega centra, zdravstvene ustreznosti živil, surovin in vode, preventivne veterinarske medicine, zdravstvenega varstva živali ter vzreje in šolanja vojaških psov,
  detekcija, identifikacija, zbiranje in transport vzorcev ter analiza (do potrditvene ravni) sumljivih jedrskih, radioloških, kemijskih in bioloških materialov;
 • vojaško zdravstveno izobraževanje in usposabljanje.

Oprema

 • lahka premična bolnišnica ROLE 2 LM (sekundarna zdravstvena oskrba drugega nivoja);
 • nujno reševalno vozilo;
 • reševalno vozilo;
 • specialno osebno vozilo za zveze;
 • sanitetni komplet bolničarja;
 • sanitetni komplet zdravstvenega tehnika;
 • sanitetni komplet zdravnika;
 • nosila;
 • imunološki analizator;
 • premični veterinarski laboratorij;
 • stacionarni veterinarski laboratorij;
 • lahka oklepna kolesna vozila;
 • premični laboratorij – radiološki;
 • premični laboratorij – biološki;
 • premični laboratorij – kemični.