Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

157. logistični polk

157. logistični polk
Vojašnica slovenske Teritorialne obrambe
Koščeva 6, 1210 Ljubljana Šentvid
T: 01 581 35 40
F: 01 581 35 41

Enota zagotavlja logistično podporo enot SV na področju vzdrževanja materialnih sredstev - kolesnih in goseničnih bojnih vozil, nebojnih vozil vseh tipov, SIMES, namenskih bojnih sredstev in vojaške opreme. Prav tako skrbi za vzdrževanje infrastrukture ter nabavo in distribucijo nadomestnih delov za vzdrževanje vozil. Zadolžena je za zagotavljanje modularne zmogljivosti manevrskih bojnih enot – ob vzdrževanju vozil in sredstev na njih ter zagotavljanje zmožnosti premika in vzdržljivosti manevra.

Sestava

 • poveljstvo,
 • 1. četa za vzdrževanje vozil,
 • 2. četa za vzdrževanje vozil,
 • 3. četa za vzdrževanje oborožitve,
 • 45. center goseničnih bojnih vozil,
 • 5. četa kolesnih bojnih vozil,
 • Vod za vzdrževanje infrastrukture,
 • Enota za skladiščenje in distribucijo nadomestnih delov.

Naloge

 • organiziranje in izvajanje vzdrževanja materialnih sredstev na I. in II. stopnji za vsa materialna sredstva, razen letalsko  tehničnih sredstev, materialnih sredstev mornarice in radarjev;
 • organiziranje in izvajanje nalog III. stopnje vzdrževanja ter zagotavljanje in nadziranje vzdrževanja pri pogodbenih izvajalcih za naloge, za izvedbo katerih ni kapacitet v SV;
 • zagotavljanje oskrbe z nadomestnimi deli in potrošnim materialom za vzdrževanje materialnih sredstev;
 • vzdrževanje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in raket;
 • izvajanje programov osnovnega in dopolnilnega vojaško strokovnega usposabljanja vojakov za pridobitev osnovne ter dopolnilno vojaško evidenčne dolžnosti (VED) vzdrževanja;
 • izvajanje osnovnega usposabljanja za vojake za pridobitev VED voznikov in namerilcev kolesnih oklepnih vozil;
 • izvajanje osnovnega usposabljanja za vojake, podčastnike in častnike za pridobitev VED oklepnih enot;
 • izvajanje bojnega delovanja tankovske čete (ofenzivnih in defenzivnih) v sklopu združenega bojevanja z ostalimi enotami sv za zagotovitev nacionalne obrambe RS in zavezništva na prostoru RS;
 • organiziranje zbirališča poškodovanih in izrabljenih sestavnih delov, modulov in sklopov ter izvajanje njihovih popravil in regeneracij;
 • izvajanje izvleke in evakuacije;
 • izvajanje interventnega vzdrževanja vojaške infrastrukture;
  zagotavljanje bojnih vozil in dela moštva vozil potrebe pehotnih enot sv;
 • zagotavljanje moštva in sredstev za usposabljanje pehotnih in drugih enot za sobojevanje s tanki;
 • oblikovanje modulov za vzdrževanje in popolnjevanje posameznih dolžnosti v  mednarodnih operacijah in misijah;
 • sodelovanje pri izvedbi nadgradenj in modifikacij materialnih sredstev;
  sodelovanje pri reševanju sistemskih problemov na področju vzdrževanja materialnih sredstev;
 • zagotavljanje logistične podpore enotam nastanjenih v Vojašnici slovenske Teritorialne  obrambe in Vojašnici Stanislava Požarja;
 • upravljanje in zagotavljanje tekočega vzdrževanje infrastrukture ter sodelovanje pri investicijskem vzdrževanju infrastrukture na lokacijah v pristojnosti Enote Vojašnice slovenske Teritorialne obrambe in Enote Vojašnice Stanislava Požarja;
 • izvajanje nalog kurirske službe - ekspedita;
 • ohranjanje tradicije oklepno-mehaniziranih enot SV;
 • sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in organizacijami posebnega pomena za obrambo;
 • sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Oprema

 • tanki M 84,
 • tanki M 55 S,
 • bojna vozila pehote M 80 A,
 • tanki nosilce mostov T 55 A,
 • tanki za evakuacijo JVBT 55 A in VT 55,
 • srednja kolesna oklepna vozila 8 x 8 SVARUN,
 • lahka kolesna oklepna vozila 6 x 6 M 99 A in M 99 B VALUK,
 • bojna oklepna vozila TAM 150 B9 VP.

Enota vzdržuje:

 • našteta bojna vozila,
 • cestna in terenska osebna ter tovorna vozila,
 • cevno in raketno oborožitev SV vseh tipov ter kalibrov,
 • strelivo in rakete za oborožitev ter minsko eksplozivna sredstva SV,
 • telekomunikacijske naprave in elektronske naprave ter sredstva,
 • opto-elektronske naprave in sredstva JRKBO,
 • inženirska in intendantska sredstva ter agregate,
 • infrastrukturo nastanitvenih objektov SV.

Za načrtovano in interventno vzdrževanje uporabljajo stacionarne in premične delavnice na tovornih in kombiniranih vozilih ter prenosne komplete orodij in priborov za vozila, oborožitev, strelivo, naprave, instrumente ter pribore iz sestave enot Slovenske vojske.