Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Logistična brigada

Poveljstvo Logistične brigade
Vojašnica Petra Petriča (VPP)
Bleiweisova 32, 4000 Kranj
T: 04 290 1201
F: 04 290 1343

POSLANSTVO

Logistična brigada načrtuje in izvaja logistično podporo Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini.
Logistično podporo izvaja z delovanjem nepremestljivih in premestljivih logističnih in zdravstvenih enot. Na podlagi načrtov in ukazov dodeljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske usposobljene premične logistične module s področij oskrbovanja, premikov in transporta, vzdrževanja, zdravstvene oskrbe ter tehnično-operativna kolesna in gosenična bojna vozila, za različne potrebe in operacije Slovenske vojske.

Naloge 

 • Zagotavljanje ustrezne stopnje usposobljenosti in pripravljenosti poveljstev in enot Logistične brigade;
 • Načrtovanje, usklajevanje in izvajanje logistične podpore poveljstvom in enotam Slovenske vojske;
 • Zagotavljanje usposobljenih sil in operativnih materialnih sredstev pri izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja, v primeru naravnih in drugih nesreč;
 • Sodelovanje pri izvajanju podpore države gostiteljice (Host Nation Support) zavezniškim enotam na ozemlju Republike Slovenije ali v tranzitu;
 • Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter izvajanje nalog s področja civilno-vojaškega sodelovanja;
   

Sestava

 • Poveljstvo z Inženiringom in Enoto Vojašnice Petra Petriča Kranj
 • 157. logistični polk
 • 670. logistični polk
 • Vojaško zdravstvena enota