Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Struktura

Slovenska vojska je organizirana brez delitve na zvrsti, obsega pa devet rodov:
• pehoto,
• oklepne enote,
• letalstvo,
• pomorstvo,
• artilerijo,
• zračno obrambo,
• inženirstvo,
• jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo in
• zveze.

> Struktura Slovenske vojske (PDF) 


Vrste sil

Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile Slovenske vojske delijo na:

• sile za bojevanje,

• sile za bojno podporo,

• sile za zagotovitev delovanja in

• sile za podporo poveljevanja.

Glede na sposobnost premeščanja se sile Slovenske vojske delijo na:

• premestljive sile in

• nepremestljive sile.

Glede na stopnjo pripravljenosti so sile Slovenske razvrščene v tri skupine:

• sile visoke stopnje pripravljenosti (2 – 90 dni)

• sile nizke stopnje pripravljenosti (91 – 180 dni) in

• sile z daljšim časom vzpostavitve pripravljenosti za delovanje (več kot 365 dni).

Organiziranost sil


Glede na poslanstvo so sile Slovenske vojske organizirane kot bojne skupine in odzivne sile.
Glede na potrebe po usklajenem načrtovanju ter delovanju sil po konceptu skupnih združenih namenskih sil so sile organizirane po komponentah:

• kopenska komponenta,
• mornariška komponenta,
• zračna komponenta in
• specialne sile.