Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Veščinski center SV

Veščinski center SV
Vojašnica Janka Premrla Vojka
Beblerjeva ulica 28, 5271 Vipava
T: 05 365 3059
F: 05 365 3060

Poslanstvo Veščinskega centra

Center zagotavlja temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU) kandidatom za vojake, častnike, vojaške uslužbence in vojakom na prostovoljnem služenju vojaškega roka ter pripadnikom prostovoljne rezerve. Zagotavlja osnovno vojaško usposabljanje za vojaka strelca.

Naloge Veščinskega centra

Bistvene naloge centra so:
- izvajanje programa temeljnega vojaškostrokovega usposabljanja,
- izvajanje programa osnovnega vojaškostrokovnega usposabljanja,
- nudenje podpore enotam SV in civilnemu okolju (CVS).
- civilno-vojaško sodelovanje enote z domicilno pristojnostjo.

Ostale naloge centra so:
- izvaja usposabljanja mladih v vojaških veščinah (vojaški tabor MORS in mladi in MEPI),
- sodeluje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
- sodeluje pri razvoju programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,

Temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU) se pod okriljem centra izvaja kot enovit program za prostovoljce na služenju vojaškega roka (PSVR) in vse kategorije kandidatov za zaposlitev (vojake, častnike in VU). Program je sestavljen iz treh faz.
Prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) je namenjeno državljankam in državljanom RS, ki se želijo seznaniti z vojaškim življenjem in pridobiti temeljno vojaško znanje in temeljne veščine. Program zagotavlja pridobitev splošne vojaško evidenčne dolžnosti (VED) vojak A11100.

TVSU je namenjen vsem državljanom in državljankam, ki se želijo zaposliti v SV(kandidati za vojaka, častnika in VU). Uspešno opravljeno usposabljanje je pogoj za pridobitev splošnega VED vojak A11100 za kandidata za vojaka in častnika, medtem ko kandidati za vojaške uslužbence (VU) pridobijo VED A20050 (nižji vojaški uslužbenci - NVU) in A40050(višji vojaški uslužbenci - VVU). Kandidati za častnika z opravljenim TVSU lahko nadaljujejo vojaško izobraževanje in usposabljanje (VIU) na Šoli za častnike, medtem ko se VU le-to šteje kot opravljena 1. faza osnovnega usposabljanja za delo v vojski (OUDV).

V osnovnem vojaškem strokovnem usposabljanju (OVSU) VED STRELEC A11101 kandidati osvojijo temeljno vojaško znanje in veščine, ki so pogoj, za opravljanje poklicnega dela v Slovenski vojski in prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi (PPRS) Slovenske vojske na dolžnostih, ki se popolnjujejo z VED A11101 – strelec;

Enote Veščinskega centra SV

• Vodstvo Veščinskega centra
• Enota vojašnice Janka Premrla Vojka
• 1. Učni oddelek
• 2. Učni oddelek
• 3. Učni oddelek
• 4. Učni oddelek