Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Veščinski center SV

Veščinski center SV
Vojašnica Janka Premrla Vojka
Beblerjeva ulica 28, 5271 Vipava
T: 05 365 3059
F: 05 365 3060

Poslanstvo Veščinskega centra

Center zagotavlja temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU) kandidatom za vojake, častnike, vojaške uslužbence in vojakom na prostovoljnem služenju vojaškega roka ter pripadnikom prostovoljne rezerve. Zagotavlja osnovno vojaško usposabljanje za vojaka strelca.

Naloge Veščinskega centra

Bistvene naloge centra:
– izvajanje programa temeljnega vojaškostrokovega usposabljanja,
– izvajanje programa osnovnega vojaškostrokovnega usposabljanja,
– nudenje podpore enotam SV in civilnemu okolju,
– civilno-vojaško sodelovanje enote z domicilno pristojnostjo.

Ostale naloge centra:
– izvajanje usposabljanja mladih v vojaških veščinah (vojaški tabor MORS in mladi ter MEPI),
– sodelovanje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
– sodelovanje pri razvoju programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV.

TVSU se pod okriljem centra izvaja kot enovit program za prostovoljce na služenju vojaškega roka in vse kategorije kandidatov za zaposlitev (vojaki, častniki in vojaški uslužbenci). Program je sestavljen iz treh faz.

Prostovoljno služenje vojaškega roka je namenjeno državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki se želijo seznaniti z vojaškim življenjem ter pridobiti temeljno vojaško znanje in temeljne veščine. Program zagotavlja pridobitev splošne vojaškoevidenčne dolžnosti (VED) vojak A11100.

TVSU je namenjen vsem državljanom in državljankam, ki se želijo zaposliti v SV (kandidati za vojaka, častnika in vojaškega uslužbenca). Uspešno opravljeno usposabljanje je pogoj za pridobitev splošnega VED vojak A11100 za kandidata za vojaka in častnika, medtem ko kandidati za vojaške uslužbence pridobijo VED A20050 (nižji vojaški uslužbenci – NVU) in A40050 (višji vojaški uslužbenci – VVU).

Kandidati za častnika z opravljenim TVSU lahko nadaljujejo vojaško izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike, medtem ko se vojaškim uslužbencem to šteje kot opravljena 1. faza osnovnega usposabljanja za delo v vojski.

V osnovnem vojaškem strokovnem usposabljanju VED strelec A11101 kandidati usvojijo temeljno vojaško znanje in veščine, ki so pogoj za opravljanje poklicnega dela v Slovenski vojski in prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske na dolžnostih, ki se popolnjujejo z VED A11101 – strelec.


Enote Veščinskega centra SV

  • Vodstvo Veščinskega centra
  • Enota Vojašnice Janka Premrla Vojka 
  • 1. učni oddelek
  • 2. učni oddelek 
  • 3. učni oddelek 
  • 4. učni oddelek