Šola za podčastnike

Vodstvo Šole za podčastnike
Vojaški objekt Kadetnica
Engelsova 15, 2000 Maribor
T: 02 449 5315

Šola za podčastnike je organizacijska enota CVŠ, ki zagotavlja vojaško izobražene in usposobljene podčastnike ter nižje vojaške uslužbence za delo v vojski za opravljanje podčastniških dolžnosti in dolžnosti nižjega vojaškega uslužbenca v SV ter pridobitev poklica podčastnika in nižjega vojaškega uslužbenca.

Izvaja razvijanje in implementiranje znanj, spretnosti in veščin, katere pri svojem delovanju potrebujejo podčastniki. Šola usklajuje specialistično usposabljanje in organizira ter izvaja  nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje podčastnikov.

Naloge ŠPČ

  • osnovno vojaško izobraževanje in usposabljanje kandidatov za podčastnike (OVIU),
  • osnovno usposabljanje kandidatov za nižje vojaške uslužbence za delo v vojski (OUDV),
  • nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje (program za štabne in enotovne podčastnike, program višjega tečaja za podčastnike in program visokega tečaja za podčastnike,
  • sodelovanje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
  • sodelovanje pri razvoju programov izobraževanja in usposabljanja,
  • sodelovanje s tujimi oboroženimi silami na področju izobraževanja in usposabljanja


Sestava

  • Vodstvo Šole za podčastnike
  • 1. Učni vod – izvaja osnovno vojaško izobraževanje in usposabljanje
  • 2. Učni vod – izvaja nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje (NTPČ)
  • 3. Učni vod – izvaja nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje (VTPČ in VISTPČ)

PESEM ŠOLE ZA PODČASTNIKE

Vojaška šola, to smo mi,
Prva v Sloveniji.
Tovarna znanja, taktike
To je šola za podčastnike

Podčastnik je ugleden stan,
Kot plemeniti Sočebran.
Narodu je bil predan,
Njegov naziv je šoli dan.

Meč in knjiga naš je znak,
Vsepovsod pozna ga vsak.
Točnost, red in disciplina,
To vse naša je vrlina.

Zbrani smo vsi rodovi,
Varni naši so domovi.
Na terenu praktiki,
Najboljši v taktiki

Zemljo, zrak, visokogorje,
Branimo kot naše morje.
Zvesti svoji domovini,
Predani vojski in rodbini.

Znanje, strumnost in napor,
Vedno in povsod za vzor.
Brez bojazni in strahu,
Zdaj podčastniki so tu!