Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Vojaški tabor


Namen programa vojaškega tabora za študente in dijake fakultet in srednjih šol v Republiki Sloveniji (VTŠD)

Program je namenjen študentom fakultet in dijakom srednjih šol v Republiki Sloveniji. Program sledi interesu Slovenske vojske za vključitev vojaških vsebin – modulov v sistem javnega izobraževanja tako na srednješolskem kot visokošolskem nivoju. Prav tako program omogoča polnoletnim državljanom (praviloma študentom ali dijakom), da se seznanijo in pripravijo za morebitno nadaljevanje svoje poklicne kariere na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski oziroma da spoznajo vojaško delovanje in izhajajoče strokovne vsebine. Preko vsebin in načina dela predstavlja orodje promocije Slovenske vojske.

Program omogoča opravljanje določenih strokovnih vsebin oziroma vojaški praktikum (strokovna praksa) preko študijskih programov izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji in po obsežnosti vsebin omogoča pridobitev do 5 KT (ECTS) kreditnega vrednotenja.

Ciljna skupina

Program je namenjen vsem zainteresiranim polnoletnim državljanom Republike Slovenije (v osnovi pa dodiplomskim in podiplomskim študentom, polnoletnim dijakom izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji), ki želijo pridobiti temeljne vojaške veščine ali se želijo pripravljati za vojaški poklic.

Prav tako je program primeren predvsem za štipendiste Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske za pridobivanje osnovnih vojaških veščin pred pripravo na selekcijske postopke za Šolo za častnike ali druge dolžnosti.

Dodatno je program namenjen tudi dijakom in študentom, ki imajo preko obveznosti študijskih programov dolžnosti opravljanja strokovne prakse.Program in predmetnik

Okvirni PROGRAM in PREDMETNIK vojaškega tabora


Prijava na vojaški tabor

Slovenska vojska vsako leto ponuja polnoletnim dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam možnost, da se prijavijo in udeležijo dvotedenskega (13 dni) vojaškega tabora. Udeležba na taboru pomeni povečano psihofizično obremenitev, saj bodo udeleženci podvrženi pravemu vojaškemu usposabljanju in vojaški disciplini.

Običajno vojaški tabor poteka v drugem in tretjem tednu julija v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli ter vadiščih in streliščih Slovenske vojske. Prijavljeni kandidati so varnostno preverjeni, tisti, ki bodo izbrani glede na prednostni vrstni red, pa bodo napoteni na zdravniški pregled (običajno Ljubljana), kjer bo ocenjena njihova sposobnost za opravljanje vojaške službe. Kraj odhoda in povratka na tabor je Maribor. Izbrani udeleženci bodo pred taborom posebej pozvani na zadolžitev vojaške opreme (Ljubljana Roje). Z njimi bo prvi dan tabora sklenjena pogodba o udeležbi na vojaškem taboru.

  Šola za častnike - šola za ljudi z jasnim ciljem

Vstopni pogoji, selekcijski postopki

Izobraževanje in usposabljanje

Vojaški tabor

Mednarodno sodelovanje

Civilno-vojaško sodelovanje

Promocija častniškega poklica

Video posnetki z vojaških taborov na YouTubu:
2013, 2014, 2015, 2016

Vojaških tabor na Postani vojak

Katja Vavpetič

Vtisi z vojaškega tabora 2015

 

"Od tu naprej lahko rečem, da se bom domov vrnila z drugačnim pogledom na svet. Bogatejša bom za to izkušnjo, za katero verjamem, da mi bo v prihodnje pomagala pri novih izzivih."

Prijava: preko rednih razpisov in fakultet

Kdor želi spoznati delo Slovenske vojske, s poudarkom na terenskem usposabljanju, in se preizkusiti, iz »kakšnega testa je« ali pa potrebuje pomoč pri poklicnem odločanju, v procesu prijave izpolni priloženo prijavnico in soglasje ter ju skladno z razpisnimi pogoji, običajno skupaj s prilogami (potrdilo o šolanju, potrdilo o priznavanju tabora kot obvezne prakse, obrazec finance – za tiste, ki bodo opravljali obvezno prakso), pošlje na naslov:

 • Sektor za vojaške zadeve
  Vojkova 55 a
  1000 Ljubljana
  (s pripisom: za vojaški tabor)

Število udeležencev oziroma udeleženk je lahko omejeno, če pride do tega, so običajna merila za izbor naslednja:
Med prijavljenimi kandidati oziroma kandidatkami bodo udeleženci tabora izbrani glede na prednostni vrstni red:

 1. študenti oziroma študentke fakultet, kjer se uspešno opravljen vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (vojaška praksa, obvezna praksa),
 2. študenti oziroma študentke fakultet, ki se izobražujejo za deficitarne poklice v Slovenski vojski (strokovno-tehnične smeri),
 3. drugi študenti oziroma študentke,
 4. polnoletni dijaki oziroma dijakinje.

Višji nivo (namenjen tistim, ki so se tabora že udeležili, imajo opravljeno prostovoljno služenje vojaškega roka ali drugo obliko vojaškega usposabljanja in imajo veljavno zdravniško spričevalo) se bo izvajal, če bo zadostno število prijavljenih. Višji nivo ima običajno prednost pred zgoraj naštetimi.

Dodatne informacije o vojaškem taboru lahko dobite


Nasveti in usmeritve

 • Za čas vojaškega tabora boste postali uniformirani pripadniki Slovenske vojske, imeli boste status vojaka,
  kar pomeni, da boste skladno z vašo pogodbo sledili pravilom.
 • Uniforma z oznakami vas označuje kot pripadnika enote Slovenske vojske, zato poleg splošnega bontona
  veljajo tudi posebna pravila obnašanja.
 • Strogo upoštevanje vseh varnostnih ukrepov.
 • Vse aktivnosti se izvajajo skladno z navodili in ukazi poveljnikov.
 • Uniforma na terenu iz varnostnih razlogov (poškodbe) ni združljiva z nakitom.
 • Za vse osebne predmete in zadolženo opremo ste odgovorni sami.
 • Na usposabljanju je prepovedano uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstev.
 • Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena v prostem času. Svetujemo smiselno uporabo teh aparatov,
  zavedajte se terenskih razmer, morebitnih možnih poškodb sofisticiranih naprav, za katere Slovenska vojska ne prevzema odgovornosti.


Priporočamo, da se predhodno seznanite tudi z naslednjim: