Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Mednarodno sodelovanje z vojaškimi izobraževalnimi ustanovami


Na Šoli za častnike je širjenje obzorij in mednarodno sodelovanje tako kandidatov kot poveljujočih in inštruktorjev zelo pomembno. V ta namen je šola sodelovala in še vedno sodeluje s številnimi mednarodno priznanimi vojaškimi akademijami in šolami tujih vojska.

Uspešnost in učinkovitost delovanja vojska v okviru zavezništev in mednarodnih integracij temelji na zmožnosti sodelovanja in dobrem medsebojnem poznavanju. To predstavlja tudi eno izmed osnovnih vodil predvsem dvo- in večstranskih oblik usposabljanja in mreženja prihodnjih častnikov in inštruktorjev na šoli. Preko mednarodnega sodelovanja Šola za častnike zastopa častniško stroko, Slovensko vojsko in Slovenijo. Številne oblike sodelovanja pa prav tako predstavljajo refleksijo izvajanja programov šolanja častnikov v Sloveniji in vpogled v možnosti nadgradnje oziroma združevanja določenih specifičnih zvrsti usposabljanja.

Med najimenitnejšimi tujimi akademijami in šolami Šola za častnike sodeluje z naslednjimi:

Kraljeva vojaška akademija Sandhurst (RMAS – Royal Military Academy Sandhurst)
 
Šola za častnike ima s kraljevo akademijo glede na okoliščine dokaj podoben koncept usposabljanja, ki je v splošni fazi šolanja častnikov (SVIUČ) primerljiv z britanskim konceptom.

Sodelovanje temelji na:  

  • skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje stika ter izmenjavo strokovnih znanj,
  • podrobnejšem spoznavanju in nadgradnji slovenskih metodologij usposabljanja na podlagi izkušenj in dolgoletne vojaške tradicije.

Vizija Šole za častnike je tudi možnost izmenjave inštruktorskega kadra pri neposrednem usposabljanju ter skupno sodelovanje pri določenih tematikah oziroma zvrsteh delovanja.

Univerza za obrambne študije v Brnu, Češka (Czech University of Defense) 

Šola za častnike je s češko vojsko in vojaško akademijo sodelovala na številnih izmenjavah, v osnovi pa je izmenjava kandidatov temeljila na dvotedenskih aktivnostih.

  • Obisk slovenskih kandidatov na Češkem (terensko usposabljanje, uporaba kolesnih in mehaniziranih vozil na poligonu Vyskov)
  • Obisk čeških kadetov v Sloveniji (terensko usposabljanje: gorsko bojevanje)

Kraljeva vojaška akademija nizozemske vojske v Bredi (KMA – Koninklijke Militaire Academie Breda) 

Šola za častnike sodeluje tudi na mednarodni izmenjavi kadetov v Bredi na Nizozemskem. Akademija izobražuje in usposablja prihodnje častnike, odvisno od zvrsti in rodu, za katerega se kadeti predhodno odločijo, v trajanju 4 ali 5 let, odvisno od izbire. Izvaja se tudi skrajšan program, ki traja 18 mesecev in je podoben programu Šole za častnike Slovenske vojske. Po končanem študiju se tako kadete razvrsti na dolžnosti v kopenske ali zračne sile, lahko pa tudi v žandarmerijo (Royal Marechaussee).

  Šola za častnike - šola za ljudi z jasnim ciljem

Vstopni pogoji, selekcijski postopki

Izobraževanje in usposabljanje

Vojaški tabor

Mednarodno sodelovanje

Civilno-vojaško sodelovanje

Promocija častniškega poklica

Cilj izmenjave je okrepiti in nadgraditi medsebojno zaupanje in odnose med prisotnimi delegacijami, kar je izrednega pomena pri utrjevanju medsebojnih odnosov med oboroženimi silami zavezništva in dobra podlaga za skupna sodelovanja v prihodnosti glede na porast hitro vzpenjajočega se varnostnega tveganja v svetu.

Podobne izmenjave kandidatov oziroma kadetov bodo potekale tudi v prihodnje.

Vojaška akademija francoske vojske (Saint Cyr Francija)
 
Šola za častnike je sodelovala na naslednjih tečajih:

  • Bojevanje v urbanem okolju (FIBUA) – usposabljanje se je izvedlo na območju vojaške baze Sissonne na poligonu Beausejour in Jeoffrecourt, trajanje 10 dni. 
  • JUNGLE WARFARE COMMANDO COURSE (v Francoski Gvajani), trajanje 10 dni.

Na osnovi pogovorov s predstavniki oddelka za mednarodno sodelovanje Vojaške akademije Saint Cyr bi bilo sodelovanje med šolama možno razširiti še na določene druge tečaje, ki potekajo na Vojaški akademiji Saint Cyr. Takšna tečaja sta:

  • padalski tečaj (10 dni),
  • specialno delovanje (1 mesec).

ROTC Reserve Officer Training Corps