Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike

1. Program Temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnike – 2. faza 

Program Temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnike – 2. faza (v nadaljevanju program) spada v temeljno vojaško usposabljanje kandidatov za častnike SV in je namenjen vsem pripadnikom stalne in rezervne sestave SV, ki so predvideni za vojaško izobraževanje in usposabljanje (VIU) v Šoli za častnike (ŠČ). Program omogoča pridobivanje ključnih veščin in znanj, ki so nujni za nadaljevanje šolanja po programu Splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja (SVIU) kandidatov za častnike Slovenske vojske. Obenem predstavlja poenotenje znanj in veščin ter pripravo vseh kandidatov, ki nadaljujejo VIU po programu SVIU kandidatov za častnike Slovenske vojske za doseganje čina poročnika in splošnega VED častnik 51000.

Ciljna skupina so kandidati za častnike Slovenske vojske, ki so predhodno opravili selekcijo za častnike in imajo opravljeno temeljno vojaško usposabljanje ali druge oblike izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji ali v tujini. V program se lahko vključijo tudi pripadniki drugih oboroženih sil znotraj sil zavezništva.

2. Program Splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike Slovenske vojske (splošni VED 51100)

Program SVIU kandidatov za častnike Slovenske vojske je oblikovan tako, da zagotavlja pridobivanje znanja, veščin in navad, ki jih potrebuje častnik Slovenske vojske (SV) ne glede na to, v katero enoto rodu, službe ali funkcionalnega logističnega področja bo po koncu šolanja razporejen na začetno dolžnost.

Šolanje kandidatov za častnike je del internega izobraževanja in usposabljanja častnikov ter spada v osnovno (II.) stopnjo usposabljanja posameznikov v ustanovah vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

Program je namenjen kandidatom za častnike poklicne sestave in kandidatom za častnike pogodbene rezerve.

2.1 Vojaški tabor >> 

  Šola za častnike - šola za ljudi z jasnim ciljem

Vstopni pogoji, selekcijski postopki

Izobraževanje in usposabljanje

Vojaški tabor

Mednarodno sodelovanje

Civilno-vojaško sodelovanje

Promocija častniškega poklica

3. Specialistična (rodovska) izobraževanja in usposabljanja (specialistični VED 51XXX)

Po uspešno zaključenem programu splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidat za častnika pridobi znanja, ki jih potrebuje za dodelitev splošnega VED častnik A51100 in dodelitev čina poročnik Slovenske vojske. Glede na predvideno začetno postavitev v enoto nadaljuje s specializacijo za pridobitev vojaško evidenčne dolžnosti (VED) za rod in/ali službo v katero bo razporejen:

 • Častnik pehote
 • Častnik artilerije
 • Častnik zračne obrambe
 • Častnik nadzora zračnega prostora
 • Častnik oklepnih enot
 • Častnik pilot
 • Mornariški častnik
 • Častnik inženirstva
 • Častnik vezist
 • Častnik informatik
 • Častnik jedrsko-radiološko-kemično-biološke obrambe
 • Častnik letalski inženir
 • Častnik za obvladovanje SiMES in raket
 • Častnik za oskrbo
 • Častnik za promet
 • Častnik za tehnično vzdrževanje
 • Častnik vojaški obveščevalec
 • Častnik kontrole zračnega prostora - elektrotehnične stroke
 • Častnik kontrole zračnega prostora - kontrolor