Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Poveljniško-štabna šola

Poveljniško-štabna šola
Vojaški objekt Kadetnica
Engelsova 15, 2000 Maribor
T: 02 499 51 96
F: 02 449 5002

Poveljniško-štabna šola deluje v sestavi Centra vojaških šol in je nosilec nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja častnikov ter višjih vojaških uslužbencev Slovenske vojske, ob določenih pogojih tudi vodilnih in vodstvenih delavcev v državni upravi. Z vsebinami programov je primerljiva s šolami držav članic NATO, na zahtevnosti ravni pa programom podiplomskega študija v javnem izobraževalnem sistemu.

Sestava

  • Stalna sestava PŠŠ;
  • Slušatelji na izobraževanju v PŠŠ;
  • Slušatelji na izobraževanju v Sloveniji izven MORS;
  • Slušatelji na izobraževanju v tujini.

Naloge

  • Izvajanje nadaljnjega izobraževanja častnikov Slovenske vojske in drugih delavcev Ministrstva za obrambo RS na vojaških dolžnostih. V program se lahko vključijo tudi pripadniki drugih oboroženih sil v okviru sil zavezništva:

  • Štabno šolanje – namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom nadporočnika.
  • Višještabno šolanje/tečaj - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom stotnika.
  • Generalštabno šolanje - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom podpolkovnika.

Izvajanje dopolnilnih funkcionalnih usposabljanj poveljnikov čet in bataljonov - namenjeno je poveljnikom in namestnikom poveljnikov čet in bataljonov ter načelnikom oddelkov za operativne in učne zadeve v poveljstvih bataljonov.

  • Tečaj za poveljnike čet  - predhodno uspešno zaključeno štabno šolanje;
  • Tečaj za poveljnike bataljonov - predhodno uspešno zaključeno višještabno šolanje/tečaj. 

Oprema

Poveljniško-štabna šola deluje v Vojaškem objektu Kadetnica kjer ima učilnice, nastanitvene kapacitete in opremo, ki ji omogoča izvajanje pouka s pomočjo pametnih tabel, interneta, intraneta in uporabe e-učilnice.