Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Center vojaških šol

Vojaški objekt Kadetnica
Engelsova 15, 2111 Maribor
T: 02 449 50 44
F: 02 449 51 00

 

 


 

Center je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika v Slovenski vojski.

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo Centra vojaških šol (CVŠ) je vojaško izobraževanje in usposabljanje za popolnitev dolžnosti v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske, sodelovanje pri zagotavljanju doktrinarnih, razvojnih, znanstveno raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega razvoja ter izdajateljske in založniške dejavnosti, s čimer podpira celotno SV. S sodelovanjem pri doktrinarni in znanstveno-raziskovalni dejavnostjo pa CVŠ neposredno podpira GŠSV.

Pri izvajanju aktivnosti se povezuje z javnim izobraževalnim sistemom kot tudi s primerljivimi sistemi znotraj zavezništva, predvsem pa s strukturami zavezniškega poveljstva za transformacijo.

Poslanstvo in naloge CVŠ opravlja skladno s strateškimi odločitvami načelnika GŠSV, samostojno in v sodelovanju s poveljstvi in enotami Slovenske vojske, ustreznimi organizacijskimi enotami civilnega dela ministrstva za obrambo (MORS), izobraževalnimi in znanstveno raziskovalnimi institucijami doma in v tujini, delovnimi telesi NATA in EU ter drugimi ustanovami.


Sestava

Organigram  

Naloge CVŠ

 • Izvajanje temeljnega vojaškega  usposabljanja.
 • Izvajanje programov osnovnega in dopolnilnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev ter izvaja druge programe vojaškega izobraževanja in usposabljanja državljanov RS (študentov v okviru vojaških modulov na fakultetah in visokih strokovnih šolah, šolske mladine in drugih državljanov RS).
 • Izvajanje nadaljevalnega vojaškega  izobraževanja in usposabljanja.
 • Razvijanje sistema in programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznikov.
 • Izvajanje usposabljanje posameznika na dolžnosti.
 • Izvajanje razvojne dejavnosti.
 • Izvajanje vojaške zgodovinske dejavnosti.
 • Izvajanje knjižnično informacijske in založniške dejavnosti.
 • Izvajanje jezikovnega usposabljanja.
 • Izvajanje prevajanja, tolmačenja in lektoriranja za potrebe Slovenske vojske in MORS.
 • Izvajanje podporne dejavnosti.