Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Rodovski bataljon

Rodovski bataljon
Vojašnica Murska Sobota
Kopališka 4, 9000 Murska Sobota
T: 02 531 34 11
F: 02 524 14 90

RB predstavlja administrativno poveljstvo  rodovskim enotam. Zagotavlja mirnodobno jedro za oblikovanje vojaške strateške rezerve.

Izvaja naloge civilno vojaškega sodelovanja in izvaja sodelovanje z nosilci civilne obrambe ter sodeluje v zaščiti, reševanju ter nudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

Sestava

 • poveljstvo,
 • baterija za ognjeno podporo (BATOP),
 • četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (ČJRKBO),
 • inženirska četa (INŽČ),
 • četa vojaške policije (ČVP),
 • četa za zveze (ČZV),
 • lahka raketna baterija zračne obrambe (LRBATZO),
 • protioklepna četa (POČ),
 • obveščevalno izvidniška četa (OIČ). 

Naloge

 • usposabljanje poveljstva in enote za izvedbo poslanstva,
 • organizacija in usposabljanje pripadnikov ki sodelujejo v ZIR (delovanje ob naravnih in drugih nesrečah),
 • zagotavljanje sil za ZiR.

Oborožitev in oprema

 • havbica TH 155mm TN90,
 • minomet 120mm MN-9,
 • sistem za avtomatsko vodenje ognja,
 • lahko izvidniško vozilo za JRKBO,
 • prenosni sistem za dekontaminacijo,
 • prenosni sistem za opazovanje za JRKBO,
 • mobilni most,
 • gradbeni stroji,
 • čoln za premagovanje vodnih ovir,
 • motorna kolesa,
 • mobilna radijska naprava VHF,
 • mobilna radijska naprava HF,
 • malo dostopno vozlišče,
 • lahki protiletalski raketni sistem,
 • ročni netrzajni raketomet RGW 90,
 • protioklepni raketni  sistem SPIKE MR/LR,
 • polavtomatska pištola 9 mm Beretta M92 FS,
 • avtomatska puška 5,56mm FN F 2000 S.