74. pehotni polk

74. pehotni polk
Vojašnica generala Maistra
Ramovševa 2, 2000 Maribor
T: 02 449 12 08
F: 02 449 12 47

74. PEHP je taktična enota Slovenske vojske, namenjena izvajanju vseh načinov delovanja (razen specialnega in informacijskega) v vseh zemljiščnih in vremenskih pogojih tako v okviru nacionalne obrambe kot v zavezništvu, s ciljem zagotavljanja lahke pehotne bojne zmogljivosti.

Vzdržuje zmogljivosti za izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije in v sodelovanju z zavezniki odvrača vojaško agresijo na Republiko Slovenijo.

Izvaja naloge civilno vojaškega sodelovanja in sodeluje v zaščiti, reševanju ter nudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

Sestava

 • poveljstvo, 
 • 1. pehotna četa,
 • 2. pehotna četa,
 • 3. pehotna četa,
 • 4. pehotna četa,
 • poveljniško logistična četa.

Naloge

 • zagotavljanje pripravljenih sil za delovanje v nacionalnem in mednarodnem okolju,
 • usposabljanje poveljstva in enote za izvedbo poslanstva,
 • zagotavljanje sil za potrebe zaščite in reševanja.

Oborožitev in oprema

 • polavtomatska pištola 9 mm Beretta M92 FS,
 • avtomatska puška 5,56mm FN F 2000 S,
 • lahki puškomitraljez 5,56mm FN MINIMI,
 • puškomitraljez 7,62 mm FN MAG,
 • ostrostrelna puška 7,62 mm PGM Ultima Ratio Commando,
 • ostrostrelna puška 8,6 mm PGM Mini Hecate,
 • ostrostrelna puška 12,7 mm PGM Hecate,
 • Ostrostrelna puška 7,9mm ZASTAVA M76,
 • podcevni bombomet 40 mm FN LG1,
 • ročni netrzajni raketomet RGW 90,
 • protioklepni raketni sistem SPIKE MR/LR,
 • minomet 60mm M57.