Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

153. Letalsko tehnična eskadrilja

153. Letalsko tehnična eskadrilja
Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki, 8263 Cerklje ob Krki (p. p. 7)
T: 07 495 3294
F: 07 495 3146

153. Letalsko tehnična eskadrilja je namenjena izvajanju baznega vzdrževanja letalske tehnike Slovenske vojske na II. in III. stopnji doma in na mednarodnih operacijah in misijah z namenom zagotavljanja tehnično brezhibnih zrakoplov za izvajanje nalog operativnih letalskih enot SV.

Sestava

 • Poveljstvo,
 • Letalsko tehnični inženiring,
 • Letalsko tehnična četa za vzdrževanje letal,
 • Letalsko tehnična četa za vzdrževanje helikopterjev.

Naloge

 • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje baznega vzdrževanja letalske tehnike SV skladno s civilnimi in vojaškimi predpisi.
 • Izdelava tehnično tehnološke dokumentacije za kontinuiran potek vzdrževalnega procesa letalske tehnike.
 • Sodelovanje in strokovna pomoč pri projektih nabave, posodabljanju in modificiranju letalske tehnike SV.
 • Zagotavlja strokovno podporo za izvajanje vzdrževanja letalske tehnike linijskemu vzdrževanju in po potrebi tudi pri zunanjih izvajalcih.
 • Zagotavlja podporo bojnemu delovanju helikopterjev Bell 412 in letal Pilatus PC-9M.
 • Sprejem in revidiranje tehnične dokumentacije ter hranjenje tehničnih zapisov o vzdrževanju letalske tehnike.
 • Skladiščenje in manipulacija letalskih rezervnih delov.
 • Načrtovanje potrebne opreme, orodja, dokumentacije, materialov in rezervnih delov za kontinuiran potek vzdrževalnega procesa letalske tehnike na I., II, in III stopnji.
 • Planiranje usposabljanja in izobraževanja letalsko tehničnega osebja za bazno vzdrževanje.