Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

152. letalska eskadrilja

152. letalska eskadrilja
Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki, 8263 Cerklje ob Krki (p. p. 7)
T: 07 495 31 64
F: 07 495 34 15

152. letalska eskadrilja deluje v sestavi 15. polka vojaškega letalstva in je namenjena izvajanju letalskega zračnega transporta sil in sredstev v domovini in na operacijah v tujini. V sodelovanju z zavezniki zagotavlja varovanje zračnega prostora RS in ognjeno zračno podporo enota Slovenske vojske.
Sodeluje  pri usposabljanju enot SV in delovanju skupin za usmerjanje letal, izvaja vzdrževanje letal in helikopterjev na I. stopnji in po potrebi sodeluje na II. Stopnji vzdrževanja ter sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.

Sestava

 • poveljstvo,
 • 1. oddelek šolskih bojnih letal PC 9,
 • 2. oddelek šolskih bojnih letal PC 9,
 • Letalsko transportni oddelek,
 • Letalsko-tehnični vod.

Naloge

 • sodelovanje z LETŠ pri izvajanju  teoretičnega in praktičnega letalskega usposabljanja do nivoja dovoljenja prometnega pilota letal po civilni letalski zakonodaji,
 • izvajanje osnovnega in nadaljevalnega letalskega usposabljanja pilotov Slovenske vojske na letalih Pilatus PC9M Hudournik, Pilatus PC6 in Turbolet L-410 ter Falcon 2000EX,
 • izvajanje usposabljanja za učitelje letenja na letalih SV,
 • izvajanje osnovnega bojnega usposabljanja pilotov letal SV,
 • izvajanje taktičnega usposabljanja pilotov letal SV,
 • izvajanje združenega usposabljanja različnih rodov Slovenske vojske ob uporabi letalskih sil – zrak / zrak in zemlja / zrak ter transporta,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju osnovnega in nadaljevalnega padalskega šolanja pripadnikov drugih enot Slovenske vojske,
 • zastopanje SV na vojaških (CISM) in civilnih padalskih tekmovanjih doma in v tujini ter sodelovanje na različnih prireditvah,
 • vzdrževanje letal in helikopterjev na prvi stopnji, izvajanje manjših popravil ter sodelovanje pri vzdrževanju letal in helikopterjev na drugi stopnji.

Oborožitev in oprema

 • Letalo Pilatus PC – 9M,
 • Letalo Pilatus PC – 9,
 • Transportno letalo Pilatus PC - 6,
 • Transportno letalo Falcon 2000 EX.