10. pehotni polk

10. pehotni polk (10. PEHP)
Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
T: 01 585 66 29
F: 01 585 62 06


Poslanstvo

10. PEHP se samostojno ali kot Motorizirana bojna skupina (MotBBSk) na ukaz premakne v območje delovanja, kjer izvede ofenzivno, defenzivno ali stabilizacijsko delovanje z namenom izvajanja nacionalne obrambe ali delovanja v okviru zavezništva, izvajanje nalog v zaščiti in reševanju ter nudenje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Naloge:

 • obramba,
 • napad na sovražnikove sile na položaju,
 • taktično premikanje z vozili,
 • zračni juriš (angl. Airborne Assault),
 • varovanje območja,
 • zasedba in delo na zbirnem območju.

Organizacijska struktura:

 • poveljstvo,
 • 1. pehotna četa,
 • 2. pehotna četa,
 • 3. pehotna četa,
 • 4. pehotna četa,
 • poveljniško-logistična četa.

Oborožitev in oprema: