Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

10. pehotni polk

10. pehotni polk (10. PEHP)
Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
T: 01 585 66 29
F: 01 585 62 06


Poslanstvo

10. PEHP se samostojno ali kot Motorizirana bojna skupina (MotBBSk) na ukaz premakne v območje delovanja, kjer izvede ofenzivno, defenzivno ali stabilizacijsko delovanje z namenom izvajanja nacionalne obrambe ali delovanja v okviru zavezništva, izvajanje nalog v zaščiti in reševanju ter nudenje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Naloge:

 • obramba,
 • napad na sovražnikove sile na položaju,
 • taktično premikanje z vozili,
 • zračni juriš (angl. Airborne Assault),
 • varovanje območja,
 • zasedba in delo na zbirnem območju.

Organizacijska struktura:

 • poveljstvo,
 • 1. pehotna četa,
 • 2. pehotna četa,
 • 3. pehotna četa,
 • 4. pehotna četa,
 • poveljniško-logistična četa.

Oborožitev in oprema: